Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul on tööstusettevõtted sageli piirkonna suurimateks tööandjateks, mistõttu on nende ellujäämisele kaasa aitamine varustuskindluse tagamise kaudu riigile oluline. „Kuigi tänavune talv oli mahe ja gaasitarbimist õnnestus kiiresti vähendada, siis pikaajaliselt on ettevõtetel vaja investeerida varustuskindluse tagamisse ja energia tõhusamasse kasutamisesse. Nii ei tule ka järgmistel talvedel oma tootmise ja vajamineva energia pärast muretseda. Toetuse abil saavad ettevõtted vahetada energiaallikat, liituda kaugküttega ning soetada generaatoreid ja salvestustehnoloogiaid,“ tõi minister esile.

Toetus on suunatud peamiselt töötleva tööstuse ettevõtetele ja rahastatakse varustuskindluse parandamiseks vajalike seadmete ostu ja paigaldamist ning salvestusseadmete ostu ja paigaldust. Toetatakse ka elektriühenduse kvaliteedi parandamise, näiteks pingekõikumisi ennetavate seadmete soetamist, ning ettevõtja liitumist kaugküttega. Toetust ei anta projektile, mille tegevustega on alustatud enne taotluse esitamist.

Toetust viiakse ellu üle-eestilisena, kuid väljaspool Harjumaad ja Tallinna piirkonda tegutsevatele ettevõtjatele pakutakse suuremat rahastusmäära. Toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot, maksimaalne summa on 200 000 eurot mikro- ja väikeettevõtja ning 500 000 eurot keskmise- ja suurettevõtja puhul. Meetme eelarve on 20 miljonit eurot ning seda rahastatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust.

Toetuse tingimused on kooskõlastusringil ning kinnitatakse orienteeruvalt märtsi keskel. Toetust hakkab jagama EAS-i ja Kredexi ühendasutus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid