Nimelt on alates 27. märtsist Vene kodanikel või Venemaal elavatel inimestel keelatud olla kriitiliste infrastruktuuri operaatorite või omanike juhtimise juures. Läti Gaasi tütarettevõte JSC Gaso on just nimelt sedalaadne ettevõte, omades riigi jaoks olulist taristuobjekti ehk gaasijaotusvõrku. Gaso nõukogu on hetkel olulisel määral justkui Gazpromi käepikendus.

Jaga
Kommentaarid