„Eesti eesmärk on toota 2030. aastaks 100% meie elektrienergia tarbimisest taastuvatest allikatest, mis tähendab, et vaatamata ka tänasele kõrgele taastuvenergia toodangu osakaalule tuleb meil kohaliku roheenergia tootmise osakaalu lähiaastatel veelgi tõsta. Seni suurima taastuvenergia vähempakkumise eesmärk ongi ergutada riigi toel uute tootjate ja võimsuste turule toomist,“ selgitas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Viienda riikliku vähempakkumise tulemusena peaks turule lisanduma 650 GWh jagu taastuvelektrit. Vähempakkumise käigus pakuvad taastuvenergia tootjad summa, mille teenimine elektriturult on nende jaoks vajalik. Selle summa ülemmääraks on 45 eurot megavatt-tunnis, mis tähendab, et kõrgemat pakkumist ei ole võimalik esitada. Et tegu on konkureeriva pakkumusmenetlusega, siis võitjaks osutuvad soodsaimad pakkumised. Kui turuhind liigub võitjate küsitud hinnagarantiist madalamale, katab riik vähempakkumise võitjatele küsitud hinnagarantii ja turuhinna vahe, kuid seda maksimaalselt summas 20 eurot megavatt-tunni kohta.

Tootmisseade peab olema uus

Vähempakkumisel saab osaleda uue taastuvelektri tootmisseadmega või olemasoleva tootmisseadme juurde rajatud uue elektripaigaldisega, mis alustab tööd pärast vähempakkumise võitja väljaselgitamist. Lisaks kehtib ettevõtetele kohustus, et vähemalt pool taastuvelektri toodangust peab olema toodetud aasta esimesel või neljandal kvartalil.

Sikkuti sõnul on see hädavajalik varustuskindluse suurendamiseks just talvisel perioodil, mil tarbimine on kõige suurem. Vähempakkumisel osalejatele kehtib tagatise hind 12 eurot megavatt-tunni kohta. Tagatise eesmärk on kindlustada, et tootmisseade alustab tootmist lubatud ajal.

Vähempakkumise korraldab Elering ning pakkumise peab esitama hiljemalt 5. septembril 2023. aastal. Võitjad peavad alustama elektrienergia tootmist hiljemalt 1. juulil 2027. aastal. Täpsem informatsioon vähempakkumise kohta on leitav Eleringi veebilehel.

Riik on alates 2019. aastast korraldanud neli taastuvelektri vähempakkumist kokku 555 GWh mahus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid