Maailmapanga sõnul aitavad soolisele palgalõhestumisele kaasa soolised eelarvamused ja ebavõrdsus, mis on asetanud naised madalapalgalistele ametikohtadele. Moody’s Analytics tõi välja, et soolise palgalõhe kaotamiseks võib kuluda 132 aastat. Majanduskasv tuleb, kui rohkem naisi liitub tööjõuga ja tootlikkus suureneb. Aruandes öeldi, et naiste suurem osakaal tootlikumatel juhtimis- ja ametikohtadel aitab kaasa majanduskasvule.

„Soolise lõhe kaotamine tööjõus osalemises ja soolise lõhe kaotamine juhtkonnas võib suurendada maailma majandustegevust ligikaudu 7% ehk umbes 7 triljoni dollari võrra tänastes dollarites,“ kirjutasid raportis direktorid Dawn Holland ja Katrina Ell. Palgalõhe vähendamine tärkava turumajandusega riikides, näiteks Indias, suurendaks seda potentsiaali veelgi.

Arvutus põhineb palgatõusul, mida 25–64aastased naised OECD riikides saaksid, kui nende palk oleks võrdne sama vanuseklassi meeste omaga 2021. aastal. „Ainuüksi see suurendaks potentsiaalset toodangut OECD riikides peaaegu 10% ja ülemaailmset toodangut 6,2%,“ kirjutas Moody's Analytics.

Palgalõhet põhjustavad perekondlikud kohustused

Aruandes toodi meeste ja naiste palgalõhe algpõhjuste hulgas välja naiste poolt kantavad perekondlikud kohustused ja sarnaste võrgustikuühenduste puudumine. Samuti rõhutati, et naised küsivad harvem edutamist, samas kui nende suhtes kehtivad kõrgemad standardid kui meeste osas.

„Sotsiaalsete normide muutmine on pikk ja keeruline protsess, kuid poliitika, nagu paindlike töötingimuste jõustamine, taskukohaste lastehoiuteenuste pakkumine ning tasustatud isapuhkuse ja isapuhkuse andmine, aitab juhtida muutusi õiges suunas,“ kirjutas Moody’s.

Maailmapank lisas oma hiljutises aruandes, et diskrimineerimine on hoidnud soolise palgalõhe alles. „Soolised eelarvamused ja ebavõrdsus, mis on asetanud naised madalapalgalistele ametikohtadele, näiteks erinevused töökohtades ja töötundides, samuti naiste ebaproportsionaalsed hoolduskohustused, aitavad kaasa soolise palgalõhe tekkimisele,“ ütles maailmapank.

„Sissetulekute erinevuse püsivus meeste ja naiste vahel mõjutab negatiivselt riigi majanduse kasvu,“ tõi maailmapank välja. Maailmapank märkis, et peaaegu pooled maailma majandustest ei näe seadusega ette võrdset palka.

Ülekvalifitseeritud naised

Moody’s ütles, et OECD riikides on võrreldes meestega rohkem naisi, kellel on magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad. Samas on see märkimisväärselt alaesindatud kesk- ja tippjuhtide ametikohtadel, mis toob kaasa naiste alakvalifitseerumise.

See omakorda võib põhjustada majanduslikku kahju individuaalsel ja makromajanduslikul tasandil, kuna majandused näevad piiratud ja erinevaid edusamme naiste kõrgemale tõstmisel viimase 10 aasta jooksul.

„Keskmiselt teevad naised suuremaid investeeringuid haridusse, kuid kipuvad sattuma madalama taseme ja madalama palgaga ametikohtadele, kus nad töötavad allpool oma oskuseid, mida mõõdetakse nende haridustulemuste põhjal,“ ütlesid uuringu läbi viinud autorid.