„Lubatud müügiplaan ületati ning teist aastat järjest ületas müügikasv 50%. Arvestades, et Euroopa uute autode müük kukkus 4,6% on see väga hea tulemus,“ märgib Modera börsiteates.

Ettevõtte tulud jõudsid 1,63 miljoni euroni, mis võrreldes möödunud perioodiga on 54,39% kasv. Litsentsid ja toote ülesseadmistulud kasvasid teises poolaastas 72,31%.

Teise poolaasta müügitulu kerkis 900 000 euroni (2021 II poolaasta: 560 000) ning kahjumiks kujunes -219 000 eurot (2021 II poolaasta: 188 000).

Täisaasta müügitulu kerkis 1,55 miljoni euroni (2021: 971 000) ning kahjumiks kujunes -526 000 eurot (2021: -134 000).

IPO tutvustuses prognoosis ettevõte 2022. aasta tuludeks 1,56 miljonit eurot ning kahjumiks -980 000 eurot. Müügitulu on jõudnud seega sisuliselt prognoosini ning kahjum on üksjagu väiksem.

Modera põhiline ärisuund on tarkvara-kui-teenus (Software as a Service - SaaS) müük autode müügi, turunduse, vahenduse, tootmise ja maaletoomisega tegelevatele ettevõtetele. Mõnevõrra väiksema fookusega on nii-öelda rätseplahendused konkreetsetele klientidele, näiteks spetsiifiliste veebilehtede loomine.

2022. aasta Euroopa autoturul olid suurimateks faktoriteks ettevõtte sõnul ebakindlus energiahindades, suur inflatsioon ning kasvavad intressimäärad. Modera tegevuskeskkonnale on endiselt need mõjud nii positiivsed kui negatiivsed. Positiivne mõju on selles, et automüüjad on sunnitud optimeerima oma tegevusi ning Modera tooted on just selleks loodud. Samas paneb olukord automüüjaid põhjalikumalt kaaluma lisainvesteeringuid.

Ettevõtte müügitulu laekub 14 erinevalt turult. „Hea näitajaks saab pidada ka turgude rohkust, kust laekub müügitulu. Märkimist väärib ka fakt, et kui varasemalt oli müügitulu TOP 3 riiki Baltikumist, siis nüüd on situatsioon muutunud. Selgelt liiguvad müügitulu lõikes üles poole meie jaoks palju suurema kasvupotentsiaaliga riigid, mis võimaldavad kasvu jätkata planeeritult,“ märgib ettevõte.

Ettevõtte sõnul on palgakasvu surve endiselt olulise mõjuga. „2022. aasta tegevuskulud kokku olid prognoosidest veidi kõrgemad (273 tuhat EUR – 11,4%), kuna investeeringute vajadus ja üldine kulude kasv on võrreldes 2021. aasta ootustega muutunud,“ märgib ettevõte.

Modera aktsia on 2023. aasta algusega võrreldes samal tasemel. Ühe aasta lõikes on aktsia kerkinud 16,5%.