„Meie uuring näitab, et kuigi Eesti naised laenavad suurema tõenäosusega raha igapäevaste kulutuste katmiseks, on nad ka arvete õigeaegse maksmise osas distsiplineeritumad. See rõhutab kindla krediidihaldusstrateegia olulisust, eriti kui tegemist on inimestega, kellel võivad olla rahalised raskused,“ ütles Intrum Balticsi tegevdirektor Ilva Valeika.

Uuringu järgi ei laena 51% Eesti meestest oma igakuiste kulutuste rahastamiseks raha, naistest ütles sama vaid 37%. Vaatamata suurema tõenäosusega raha laenamisele säästavad 72% naistest ja 70% meestest raha iga kuu.

Mehed säästavad rohkem

Raha säästmise osas on mehed taas tugevamal positsioonil. Kui Eestis säästab nii mees- kui naissoost vastajatest 19% kuus alla 5 protsendi oma palgast, siis naistest vaid 13% (võrreldes 17% meestega) säästab üle 20 protsendi. Mehi on rohkem ka nende seas, kes ütlevad, et pärast kõigi majapidamisarvete, sh üüri, eluasemelaenu, kommunaalmaksete või laenu- ja krediitkaardi tagasimaksete tasumist jääb neil alles üle 50 protsendi kuupalgast (sedasi vastab 37% Eesti meestest ja 30% naistest).

Intrumi küsitlusest selgus ka, et naised on distsiplineeritumad arvete õigeaegse maksmise osas – 85% Eesti naistest ja 84% meestest ütlesid, et on viimase 12 kuu jooksul tasunud kõik arved õigeaegselt. Nende hulgas, kes ei ole õigel ajal tasunud rohkem kui ühte arvet, kirjeldas 70% naistest seda kui ühekordset sündmust, kusjuures vähem kui pooled (48%) meestest väitsid sama. Seega tunnistab õigeaegselt arveid maksmata jätnud eestlaste seas 52% meestest ja vaid 30% naistest, et tasumata jätmine on regulaarne.

„Need leiud annavad väärtuslikku infot Eesti naiste ees seisvatest rahalistest väljakutsetest ja sellest, kuidas saame aidata neid suurema rahalise kindlustunde saavutamisel,“ ütles Ilva Valeika ning lisas, et kuigi Eesti meeste ja naiste suhtumises rahasse on erinevusi, võivad kõik paremast finantskirjaoskusest ja haridusest kasu saada. „Õigete tööriistade ja toega võib igaüks saavutada finantsstabiilsuse ja edu,“ ütles ta.

Teave Euroopa tarbijamaksete aruande kohta

Intrum on avaldanud iga-aastast Euroopa tarbijamaksete aruannet alates aastast 2013. Euroopa tarbijamaksete aruanne on Eesti jaoks 10. väljaanne. Euroopa tarbijamaksete aruanne annab infot Euroopa tarbijate igapäevaelust, nende kulutamisharjumustest ja võimest iga kuu oma leibkonna rahaasju hallata.

Iga-aastane aruanne põhineb küsitlusel, mis viiakse samal ajal läbi 24 Euroopa riigis. 2022. aasta uuringus osales kokku 24 011 tarbijat.