Pärijate väljaselgitamiseks tuleb pöörduda notari poole, kes viib läbi pärimismenetluse. Kui pärima õigustatud isik soovib pärandist loobuda, tuleb tal notarile esitada vastav avaldus. Pärandist loobumise tähtaeg on piiratud – seda saab teha vaid kolme kuu jooksul alates hetkest, kui pärija saab teada pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Kui pärija varem ei teadnud, et tal on õigus pärida, siis hakkab tähtaja arvestus jooksma hetkest, kui notar on saatnud talle sellekohase teate.

Kui isik pärandist loobumise avaldust õigel ajal ei tee, loetakse ta pärandi vastu võtnuks. Pärandi vastu võtnud pärijatele läheb üle pärandvara – kõik pärandaja õigused ja kohustused, sh ka pangalaenude tagastamisega seotud kohustused. Täpsemalt selgitab pärandi vastuvõtmise või sellest loobumisega seotud tagajärgi ning toiminguid notar.

Pangaga tuleks kohe ühendust võtta

Kui pärandvaraga on seotud pangalaen, soovitame potentsiaalsetel pärijatel laenu väljastanud pangaga ühendust võtta esimesel võimalusel. Kui pank saab teada laenusaaja surmast enne kui pärijad pangaga ühendust võtsid, teeb ka panga esindaja jõupingutusi võimalike pärijatega kontakti saamiseks, et leppida kokku, kuidas, millises summas ning kas üldse makstakse laenu tagasimakseid kuni pärimistunnistuse väljastamiseni.

Mitme laenusaajaga laenulepingu korral toimub maksavad teised laenusaajad laenu tagasi tavalises korras. Surnud laenusaaja sissetulekud võisid olla aga peamine laenu tagastamise allikas ning kaaslaenusaaja maksevõimest ei pruugi piisata kogu laenujäägi tagastamiseks esialgu kokku lepitud tingimustel.

Sellisel juhul tuleb samuti pangaga ühendust võtta, et edasised tegevused läbi arutada. Pärijad võivad näiteks omavahel kokku leppida, kes laenu tasumise enda peale võtab. Tuleb silmas pidada, et pärijate vahel kodulaenu kohustuste jagamine eeldab ka panga nõusolekut.

Tasub mõelda laenukindlustusele

Kuni ei ole väljastatud pärimistunnistust ega pole selgunud ka tegelikud pärijad, ei ole seni võimalik laenulepingus muudatusi teha, näiteks pole võimalik sel ajal kehtestada maksepuhkust ega lepingut pikendada. Veelgi keerulisemaks teeb olukorra see, kui pärijateks on alaealised lapsed. Selleks et nende nimel tehinguid teha, tuleb lapsevanemal või eestkostjal taotleda enne kohtu nõusolekut.

Laenusaajal tasub juba laenu võttes ette mõelda, mis saab siis, kui temaga midagi juhtub, kes on tema pärijad ja kuidas tema kohustuste ning muu varaga asju aetakse. Need aspektid saab notariga läbi arutada ning vormistada vajalikud korraldused. Mõelda tuleks ka laenu- või elukindlustuse peale, seda eriti juhul, kui laenuvõtja sissetulek on peamiseks allikaks kodulaenu tagasimaksete tegemisel.