Eesti pangad maksavad raha arvelduskontol hoidmise eest intressi kuni 0,01 protsenti hoiustatud summalt aastas. Tähtajalise hoiuse aastane intressimäär on kuni 3 protsenti. Tähtajaliste hoiuste intressimäärasid on aasta algusega võrreldes tõstnud kõik peale kahe panga. Tähtajatute hoiuste intressimäärasid tõstetud pole.

Pankade lõikes võivad intressid oluliselt erineda. Et pakkuda tarbijatele võimalust intressimäärasid võrrelda, hakkab finantsinspektsioon regulaarselt avaldama tarbijaveebis minuraha.ee infot Eestis tegutsevate pankade tähtajaliste ja tähtajatute hoiuste intressimäärasid.

Vaata hoiuste intressibaromeetrit SIIT.