Uuring keskendus ootustele, hoiakutele ja hirmudele pandeemiajärgsel tööturul. Iga kolmas naine tunneb majanduslikku ebakindlust, veerand naisi muretseb töökoha püsimise pärast ja 20% naisi nentis, et vajavad tööl tugevamat turvatunnet.

Naiskollektiiv palkab pigem mehe

Vaid 30% naistest märkis, et tööandja on neile ise pakkunud koolitus- või arenemisvõimalust, samale küsimusele vastas jaatavalt 40% meestest. Karjäärivõimalusi on praegune tööandja pakkunud 19%-le naistest ja 23%-le küsitletud meestest.

„Uuringu valimis Eestit ei olnud ja seetõttu saame vaid spekuleerida, aga tunnetuslikult on meil asjad mõnevõrra paremas seisus,“ märkis Manpower Eesti personalipartner Renata Keva. „Pigem on naised rahulolematud kas oma töötasu või töö olemusega, mitte sellega, et neid tööl ei väärtustata. Tööjõukriis on terav, tööandjad otsivad oskusi ja potentsiaali ning oskavad inimese võimekust ka hinnata. Seda pole enam ammu juhtunud, et klient tuleks meie büroosse ja annaks suunise värvata üks tark ja haritud mees. Harvadel puhkudel küll eelistatakse võrdsete omaduste korral meeskandidaati, aga meie hinnangul pigem naistekesksetes organisatsioonides, kuhu mees toob mitmekesisust ja tasakaalu,“ lisas Keva.

Otsitakse paindlikkust

Uuringu kohaselt soovivad naised tööandjalt rohkem paindlikkust era- ja tööelu vahel tasakaalu leidmiseks. Koguni 19% naisi tõi välja, et tööandja võiks püüda mõista, mis on väikeste laste kõrvalt töötamise raskused. Paindlikkuse all peavad naised silmas töö alguse ja lõpu kellaaegade ümbermängimise võimalust ning osalist kodukontorit. Seejuures on oluline tähelepanek, et enamik naisi ei soovi teha üksnes kaugtööd, pigem on soov, et kodu- ja töökontorit saab vastavalt vajadusele kombineerida. Peale paindlikkuse soovivad naised, et tööandja hindaks neid vastavalt nende võimetele, maksaks õiglast töötasu ning pakuks rohkem võimalusi enese arendamiseks.

Uuring korraldati Põhjamaades, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias ja Ameerika Ühendriikides.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid