Möödunud aasta aprillis sai Eesti varude keskus (EVK) valitsuselt ülesande moodustada Läti maa-aluses gaasihoidlas ühe TWh suurune maagaasivaru. Varu moodustamiseks eraldati riigi lisaeelarvest 170 miljonit eurot. EVK korraldaski kuus gaasihanget, mille tulemusel saavutati soovitud eesmärk.

Eelnõu sisu selgitusest selgub, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanek on kehtestada alates 1. maist strateegilise gaasivaru makse määraks 0,40 €/MWh. Ettepaneku järgi tekib varumakse tasumise kohustus gaasi tarbimisel ning selle maksab EVK-le võrguettevõtja.

Gaasivaru varumakse määr tähendab seega otsest mõju lõpptarbijale. EVK hinnangul moodustaks varumakse määr ligikaudu 0,5% tarbija lõplikust gaasiarvest. Ehk kui ühes kuus kulus majapidamises varasemalt gaasile 200 eurot (80 eurot/MWh (käibemaksuta)) tarbimismahu 2,5 MWh juures, siis varumakse lisandumine tooks tarbijale kaasa täiendava ühe euro (2,5MWh ×0,4 € = 1 €). Lisaks veel käibemaks.

Määruse eelnõu esitas majanduse- ja taristuminister Riina Sikkut kooskõlastamiseks rahandusministeeriumile ja arvamuse küsimiseks ka EVK-le.