Arenguprogrammi eesmärk on toetada ettevõtetes tehisintellektispetsiifiliste rakenduste loomist, testimist ja kasutusele võtmist, et tõuseks nende konkurentsivõime ja innovaatilisus. „Kõrgtehnoloogiate, nt pilvetehnoloogiate või tehisintellekti rakenduste kasutamine on ettevõtetele säilenõtkuse tagamiseks ja konkurentsivõimelisena püsimiseks hädavajalik. Tehnopoli juhitud arenguprogramm oma mitmekesisuses pakub osalusvõimalusi nii tööstusettevõtetele kui ka idufirmadele,“ selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

Eelmine programm andis julgust

Puidutööstusettevõtte Tarmeko Spoon tootmisjuhi Jaan Kraavi sõnul aitas ettevõttel esimesest arenguprogrammist saadud nõu ja rahaline tugi tehisintellektiprojekti korralikult läbi arutada ja arvutada, mis andis kindluse projekti õnnestumiseks. „Pärast tehisintellekti kasutamist liinil selgus, et projektifaasis arvutatud näitajad olid alahinnatud ja tegelik tulemus oli hoopis parem kui oskasime loota. See andis meile enesekindlust arendada ka järgnevatel töökohtadel tehisintellekti kasutuskohti. Arendusmaratonilt saadud kontaktid ja mentorite tugi on olnud väga suureks abiks hoidmaks projekti õigel kursil,“ rääkis Kraav.

Arenguprogrammi raames toimub ka tehisintellekti kiirendi, kuhu on oodatud ettevõtted, kelle ideed on skaleeritavad, lahendused kasutavad tehisintellekti ning on suunatud nii tööstuse kui ka andmeintensiivsetele ettevõtetele.

Iduettevõte Envelope osales eelmisel aastal edukalt kiirendis ja nende jaoks oli tegemist väga positiivse kogemusega. „Kiirendi viis meid kokku mentoriga, kes aitas jõuda potentsiaalsete klientideni ja lihvida toote tutvustust. Kiirendi raames toimunud töötoad intellektuaalse omandi, turunduse ja rahakaasamise teemadel olid väga kasulikud. Üldiselt saime kiirendist hea kogemuse ja ma soovitaksin varajase faasi ettevõtetel kiirendisse kandideerida,“ ütles Envelope’i asutaja ja tegevjuht Khuldoon Bukhari.

Tehisintellekt aitas luua uued tooted ja teenused

2022. aastal rahastati programmi raames 11 pilootprojekti, mis on oma olemuselt väga erinevad, kuid mille mõju on suur. Turule jõuab koos rahastatud pilootprojektide ning kiirendiprogrammi läbinud ettevõtetega 18 uut toodet või teenust, mis põhinevad tehisintellektil.

„Eelmise aasta praktika tõestas, et Eestis on juba tekkinud väga tugev kogukond tehisintellekti rakendajaid, mentoreid ja koolitajaid, kes oskavad tehisintellekti kasutamisel kaasa rääkida ning reaalset abi pakkuda,“ sõnas Tehnopoli tegevjuht Indrek Orav. „Arenguprogrammiga viime eksperdid kokku ettevõtetega, kes soovivad tehisintellekti abil oma protsesse tõhustada ning seeläbi tootlikkust tõsta. Tehisintellekti toel sündinud maailma muutvatest lahendustest võidavad nii ettevõtted, lõppkliendid kui ka Eesti majandus üldiselt.“

Arenguprogrammi raames korraldatakse tehisintellekti ideepäevi ja töötubasid, valideeritakse tehisintellektiprojekte ning valitakse parimad projektid, mis saavad oma idee elluviimiseks toetust 15 000 – 75 000 eurot. Kiirendiprogrammi vastuvõtmine tagab osalejatele 10 000 euro suuruse arendustoetuse. Programmi viib ellu teadus- ja ärilinnak Tehnopol.

Arenguprogramm on ennekõike suunatud tööstusettevõtetele, aga ka rohe-, tervise ja energiavaldkondade arendamisega tegelevatele ettevõtetele. Esimene töötuba toimub märtsis ja sinna on oodatud tööstusettevõtted. Teistele valdkondadele suunatud töötuba toimub septembris.