Mari-Liis Lind on tehnoloogia valdkonna multitalent, kes on olnud seotud mitmete idumaailma algatuste käimatõmbamise ning konverentsidega. Täna on tema südameasjaks laste loovuse arendamine nii lapsevanema kui loovuskiirendi VIVITA kaasasutaja ja tegevjuhina. Laste loovuse arendamise olulisusest räägib ta ka järgmisel nädalal toimuval sTARTUp Day ärifestivalil.

Sa oled VIVITA Estonia ja VIVITA International kaasasutaja ja tegevjuht. Millega VIVITA täpsemalt tegeleb?

VIVITA on rahvusvaheline laste- ja noorte loovuskiirendi, kus aitame ellu viia laste ja noorte ägedaid ideid. Meie peakontor asub Eestis, Tallinnas. Lisaks sellele tegutseme üle maailma hetkel 12 erinevas asukohas ning meie tegevusse on kaasatud umbes 10 000 last.

Kasvatame lastes julgust ja pealehakkamist. Lapsed on ise oma tegevuse juhirollis ning VIVITA tiim on toetavas positsioonis, lihvides laste oskusi, mis võimaldavad neil oma ideid paremast maailmast teoks teha. Me pakume väga lihtsalt valemit, andes noortele mõtteviisi, oskused, teadmised ning tööriistad selleks, et lastest kasvaksid tulevased algatajad, asutajad ja innovaatorid. Üldiselt hakkab ettevõtlusõpe alles gümnaasiumi või ülikooli astmes, aga meie tahame tuua selle juba nooremate kooliealiste lasteni.

Milline on VIVITA tegevusalade ülesehitus täpsemalt?

Töötame kolme erineva teema raames. Esiteks toetame laste enda poolt loodavat innovatsiooni ehk lapsed tulevad VIVITAsse oma originaalse ideega ning meie viime nad kokku mentoritega, kes on noortele abiks tehniliselt ideede teoks tegemisel. Lõpptoode võib olla nii füüsiline kui ka digitaalne toode või hoopis ühiskondlik projekt. See ongi VIVITA eesmärk – et lapsed saaksid oskused, mõtteviisi ja tööriistad, mis aitavad hägusast ideest jõuda käegakatsutava prototüübi või lahenduseni.

Teine VIVITA tegevussuund on disaini-ja innovatsiooni konsulteerimine. Oleme välja töötanud mängustatud lastesõbraliku metoodika, kus noored saavad oma ideedega panustada mis tahes valdkonna toodete ja teenuste arendamisse. See annab lastele võimaluse saada ka ise varakult professionaalset kogemust ja suure eelise tulevikus. Oleme koostööd teinud nii suurfirmade, iduettevõtete kui ka kohalike omavalitsustega.

Kolmas VIVITA tegevus on tark- ja riistvara arendus. Meie toodete portfoolios on hulk erinevaid tehnoloogilisi tööriistu, mis muudavad laste jaoks keerukate tehnoloogiate kasutamise lihtsamaks, mis omakorda aitab lastel kergemini innoveerida. Üks paljudest vahenditest on näiteks modulaarne elektroonika komplekt, mis aitab kiirelt prototüüpida erinevaid masinlahendusi.

Me oleme paljuski sotsiaalne ettevõtte. Leiutamislaborid ehk VIVISTOPid on kõigi laste jaoks tasuta. Toetame seisukohta, et haridus ja huvitegevus peavad olema kättesaadavad kõigile noortele. Hetkel on meil finantsiline võimendus VIVITA emaettevõttelt Mistletoe, mis on Jaapanis tegutsev riskikapitaliettevõte ja mõjuinvestor.

Millist laiemat missiooni teie tegevus kannab?

Meie tegevus kannab laiemat missiooni, mis keskendub laste kaasamisele enda tuleviku kujundamisse ja ühiskonna muutmisesse. Me soovime suurendada laste valikuvabadust ning pakkuda neile võimalust ise midagi loovat ja innovaatilist luua. Eestis on tuntud ütlus: „Laps räägib, siis kui kana pissib“. Selline mõtteviis peab lõppema, sest lastel on tohutu rakendamata potentsiaal loovuse ja uudishimu näol.

Sageli, mida vanemaks inimesed saavad, seda tüüpilisem on raamitsetud mõtlemisse kinnijäämine. Selle tõttu sageli ei katsetata asju, mis tunduvad algul võimatud, sest kadunud on leiutajalik julgus eksida ning soov avastada. Meie missioon on, et igal lapsel oleks võimalus oma ägedad ideid ellu viia ja oma tulevikku kujundada.

Too mõni näide VIVITAs loodud huvitavatest laste tehtud leiutistest või ideedest?

Huvitavaid tegemisi on olnud ülimalt palju. Näiteks Eestis loodud matemaatika ülesannete masin, mis annab tehetele õigesti vastates kommi. Laps märkas, et tema eakaaslastel oli vähe motivatsiooni matemaatika õppimiseks ning otsustas probleemi lahendamiseks ise midagi innovaatilist luua. Või noortele suunatud finantsteadlikkuse äpp või ka koolides kasutatav sõbrapink, mis aitab lastel luua kontakti eakaaslastega ning vähendada tõrjutust.

Kui saaksid muuta ühte asja maailmas seoses oma tegevusvaldkonnaga, siis mis see oleks?

Soovime, et seda tüüpi mitteformaalne haridus, mida VIVITA lastega koostöös ellu viib, saaks laiemalt ühiskonnas tavalisemaks nähtuseks ning ka üldiselt haridussüsteemi osaks. Õppeprotsess ei tohiks olla nii tugevalt ja rangelt raamitsetud, sest see ei muuda laste jaoks õppimist huvitavaks ja omakorda pärsib teadmiste omandamist. Rohkem tuleb ruumi anda loovusele ning leiutamisele, sest lapsed õpivad kõige paremini ise katsetades ja lahendusi leiutades. Tulevikuvisioonis näen koole uudishimukeskustena, kus lastel jääb alles õppimisrõõm ja kuhu päriselt soovitakse kohale minna.

Mis on sinu soovitused, kuidas toetada lapsi, et aidata kaasa nende arengule?

Soovitan lapsevanematel mõelda laiemalt, mis oskused ja mõtteviis on lastele tulevikus kasulikud. Ka huvialadega tegelemises võiks lastel olla rohkem vabadust ja valikuvõimalusi, sest laps alles otsib ja avastab oma kirgesid. Lapsi tuleb julgustada juba varakult olema aktiivne kaasamõtleja, arutaja ning leiutaja. Uudishimu on see omadus, mis aitab lahendada maailmas probleeme ning jõuda lahendusteni.