Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunderi sõnul oli töötleva tööstuse tegevusalade lõikes jaanuaris võrreldes eelmise aasta viimaste kuudega tööstustoodangu mahu vähenemine aeglustunud, mida on mõjutanud madalam võrdlusbaas ja teatud tegevusaladel tootjahindade langus.

„Suurema osatähtsusega tegevusaladest vähenes puidu töötlemine (12,5%), elektroonikaseadmete (10,3%) ning mööbli (27,2%) tootmine. Väikest kasvu näitasid suurema osatähtsusega tegevusaladest toiduainete (1,0%), metalltoodete (0,4%) ja elektriseadmete toomine (0,2%),“ kommenteeris Bunder.

Statistikaameti andmed

Võrreldes 2022. aasta jaanuariga kasvas töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük 2023. aasta jaanuaris kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 4,6%. Toodangu müük siseturule kasvas 7,0%, müük ekspordiks 3,1%.

Töötleva tööstuse toodangust 67,9% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel jäid 2023. aasta jaanuari mahud võrreldes detsembriga tööstuses kokku samale tasemele, kuid töötlevas tööstuse kasvasid 2,0%.

Energeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2022. aasta jaanuariga 22,2%, soojuse tootmine 8,6%.

Statistikaameti andmed

Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid