Veebruari keskmised tuulekiirused olid Eesti ja Leedu tuuleparkides vastavalt 6,9 m/s ja 7,0 m/s (veebruaris 2022 olid mõõdetud keskmised tuulekiirused vastavalt 7,5 m/s ja 8,5 m/s).

„Veebruaris olid ilmaolud stabiilsed ja ei olnud pikemaid puhangulise tuulega perioode. Seetõttu olid tuuleparkide tootmistulemused küll head, kuid jäid alla eelmisele aastale, mil ilm soosis tootmist rohkem. Siiski võib toodanguga rahule jääda ning ei olnud ka erakorralisi rikkeid, mis oleks tulemust mõjutanud,“ kommenteeris Innar Kaasik, Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht.

Koostootmise segmendi veebruari elektri- ja soojusenergia toodangumahud püsisid suhteliselt stabiilsena muutudes vastavalt -2,2% ja +0,2% võrreldes eelmise aastaga.

Pelletitoodang oli veebruaris 2023 samuti stabiilne kasvades aastataguse perioodiga võrreldes 1,3% võrra 11,7 tuhande tonnini.

Enefit Greeni aktsia on alates 2023. aasta algusest kerkinud 1% ning maksab 4,452 eurot.