Soome laenukoormus on olnud kasvuteel ning järgmise kahe valitsuse jooksul on Rahandusministeeriumi hinnangul majandust tarvis tasakaalustada üheksa miljardi euro ulatuses.

Paketi meetmete seast tuleb poliitikutel teha valik ning enim mõju avaldaks eelarvele eelmainitud käibemaksu tõus, mis muudaks kõigi kaubagruppide maksumääraks võrdselt 24%; sotsiaaltoetuste alandamine ning indekseerimisest tulenevate pensionitõusude kärpimine. Hetkel on põhjanaabri käibemaks toiduainetele 14% ning 10%-line maksumäära tõus tooks arvatavasti kaasa toiduainete hinnatõusu.

Ettepanekus on üheks meetmeks ka tulumaksu tõus ning Soome astmelise tulumaksu puhul tõstaks Rahandusministeerium kõigil astmetel maksu ühe protsendipunkti võrra.

Üheks meetmeks oleks ka mõneks ajaks indekseerimisest loobumine või indeksimuutuse vähendamine toetuste ning pensioni puhul, mis vähendaks avaliku sektori kulusid märgatavalt.

Teiste ideede hulgas on ka näiteks töötuskindlustushüvitise ning eluasemetoetuste vähendamine; ettevõtlustoetuste kärpimine; erinevate soodustuste kaotamine; õppetoetuste kutsehariduse rahastamise vähendamine; tasulise kõrghariduse sisseseadmine ning lasteaiatasude tõus. Kärbete alla võivad sattuda ka julgeoleku- ja kaitsevaldkond ning Soome välisesindused, poliitilised nõunikud ning poliittegevuse toetamine.

Meetmete valikut mõjutavad aga ka kuu pärast toimuvad Soome parlamendi valimised ning tõenäosus, et erakonnad teataksid toidu hinnatõusust või pensionitõusu ära jätmisest, on väike.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid