Tehinguga täitis Eesti varude keskus valitsuse antud lubaduse ettevõtetele osta LNG-kai olukorras, kui nende ärilised väljavaated veeldatud maagaasi vastuvõtutaristu majandamiseks märkimisväärselt muutuvad.

Varude keskuse juhatuse esimehe Ando Leppimani sõnul omandatakse kai eesmärgiga, et luua koos gaasitaristu omaniku Eleringiga Eestile sõltumatu gaasi varustuskindluse lahendus.

„Varude keskuse peamine eesmärk on tagada Eesti elanikkonnale elutähtsate kaupadega varustatus ning omandatud taristu peamine kasutusotstarve lähtub energiajulgeoleku kaalutlustest,“ ütles Leppiman.

Varude keskus soovib, et sadam saaks LNG-d vastu võtta

Enne kai ostmist tellis EVK õigus-, finants- ja tehnilise auditi veendumaks, et soetatav kai vastaks nõuetele. EVK hinnangul on Pakrineeme Sadama OÜ teinud kai ja kaasneva taristu rajamisel märkimisväärse kiirusega head tööd ning saadud ekspertiiside kohaselt võimaldab merre ehitatud kai vastu võtta LNG-ujuvterminale.

„Pärast tänast ostutehingut on varude keskuse järgmine ülesanne jätkata ettevalmistusi sadama kui terviku lõpuni arendamisega hiljemalt tänavu sügiseks, gaasitaristu ja sellega liitumise pakkumine on gaasi süsteemihalduri Eleringi pädevuses. Varude keskuse eesmärk on luua võimekus pakkuda Pakrineeme sadamas silduvatele alustele rahvusvahelistele standarditele vastavaid sadamateenuseid,“ rääkis Ando Leppiman.

Kokkuvõttes tekib Eestil iseseisev võime veeldatud maagaasi meritsi vastu võtta, suureneb nii riigi kui ka laiemalt kogu piirkonna energiajulgeolek ja regiooni ettevõtjatele lisandub Klaipeda ning Ingå LNG vastuvõtuvõimega sadamate kõrvale kolmas alternatiiv maagaasi importimiseks,“ selgitas Leppiman.

Alexela jäi miinusesse

Pakrineeme Sadama OÜ ja kai ehitanud Alexela Grupi juhatuse liige Marti Hääl tänas Eesti varude keskust professionaalsete läbirääkimiste eest.

„Ettevõtja soov on alati töötav investeering. Pingutada millegi eest ja nimel, mitte vastu. Riik sai meilt sadama oluliselt soodsamalt, kui olid selle rajamiskulud, ning loodetavasti aitab selline lahendus ja meie panus kiirendada kogu vastuvõtuvõimekuse valmimist. Nüüd on Paldiski LNG[-kai] käivitumine 100% riigiettevõtete õlul. Elu on täis õppetunde ja ka siit on meil mida kaasa võtta. Oleme veendunud, et Eesti majanduse, energiajulgeoleku ja heaolu huvides võiks järgmiseks küttehooajaks LNG vastuvõtuvõimekus siiski tekkida,“ ütles Marti Hääl.

Hääl lisas: „Alexela ja Infortar on ühed suurimad kodumaised ettevõtted, panime aasta tagasi, vahetult peale sõja algust oma energeetika, laevanduse, LNG ja kompetentsi kokku ning soovisime keset energiakriisi Paldiskisse püsti panna omalaadse piirkonna energiapatarei. Läbirääkimiste tulemusel jäi alates juunist meie kanda vaid riigi tellimusel kai ehitada ning see ülesanne sai enne tähtaega, 28. oktoobriks täidetud ning kai Eleringile gaasitöödeks üle antud. Täname kõiki enam kui 200 inimest, kes tuulte ja tormide kiuste merel projekti teostasid.“