Bloomberg esitas nimekirja riikidest, kus on lastehoiu maksumus taskukohane. Samuti esitati riigiti sooline palgalõhe.

Island

Island on Põhjamaade seas esikohal lastehoiupoliitika poolest. Riigis on tasakaalus taskukohasus ja kõrge kvaliteet. 2017. aasta andmete kohaselt kulutas Island 1,8% oma SKP-st väikelaste haridusele. Riigis on ka taskukohane lastehoid.

Lapsevanemad saavad sissetuleku alusel lastetoetusi ja OECD arvutuste kohaselt kulutavad vanemad keskmiselt 5% sissetulekust väikelaste eest hoolitsemisele. Riigis on naiste tööjõus osalemise määr OECD riikidest kõige kõrgem.

Eesti

Eestis on maailma rikaste riikide seas kõige taskukohasemad lastehoiuteenused. Igale lapsele vanuses 18 kuud kuni 7 aastat on tagatud koht lastehoiuteenuse osutajate juures, mis maksab vanematele kõige enam 20% miinimumpalgast, madala sissetulekuga peresid toetatakse.

Eestis on väikelaste õpetajad kõrgemalt koolitatud võrreldes kolleegid paljudes teistes OECD riikides. Siiski pole Eesti haridussüsteemi kõrge rahvusvaheline positsioon väljendunud soolises võrdõiguslikkuses töökohal, riigis on märkimisväärsed soolised palgalõhed.

Saksamaa

Väikelaste hooldust tuntakse Saksamaal kita all, mis sisaldab lasteaedade ja koolijärgsete hooldusteenuste osutajaid algkooliealistele lastele. Mõnes linnas maksavad vanemad oma sissetuleku alusel, mõnes on aga kita-teenused kõigile tasuta.

Saksamaa on peale Põhjamaadele riik, mis paistab Unicefi rikaste riikide edetabelis silma lastehoiuga, sest proportsionaalselt sissetulekutega on seal ühed väikseimad kulud. Siiski on riigis probleeme lastele koha saamisega lasteaias. 2020. aastal oli Saksamaa sooline palgalõhe 18,3%, mis on OECD riikide seas üks halvimaid.

Kanada

Kanada föderaalvalitsus kohustus 2021. aastal tegelema varajase lasteasutuse kõrgete kuludega, lubades kuni 30 miljardit Kanada dollarit, et vähendada 2025. ja 2026. aastaks ühe lapse kohta makstavaid tasusid keskmiselt 10,00 dollarini päevas.

Kanada soovib rakendada riiklikku üleminekut, kus mõnele teenuseosutajale antavad toetused võimaldavad neil pakkuda hooldust vaid 8,85 USA dollari eest päevas. 2020. aastal olid Torontos lastehoiuteenuse tasud peaaegu 10 korda kõrgemad kui Québecis.

Uus-Meremaa

Unicefi hinnangul on Uus-Meremaa maailma kõige kvaliteetsema varajase hariduse pakkuja. 2022. aastal paigutus riik esikohale PricewaterhouseCoopers LLP indeksis, mis vaatas naiste osakaalu tööjõus. Peale soolise palgalõhe vähenemiseni 5%-ni, on naiste esindatus juhatuses PwC andmetel üks kõrgemaid OECD-s, umbes 42%.

Lapsehooldussüsteem on lapsevanemale siiski üks OECD riikide kõige kallimaid, kuigi valitsuse eesmärk on tagada, et madalama sissetulekuga vanemad kulutaksid väiksema osa oma töötasust lapsehooldusele kui rohkem teenivad vanemad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid