Ettevõtete möödunud aasta kasumite kasv ulatus Statistikaameti andmetel 33 protsendini, mis toetab käesoleva aasta tulumaksu laekumist. Palgafondi kasv kiirenes, kuid osades tegevusalades on töökohtade arv languses. Majanduse jahenemine avaldub üha enam tarbimismaksude tasumises.

Kaupu ja teenuseid ostetakse eelmise aastaga võrreldes vähem

Käibemaksu tasumine suurenes jaanuaris viimastele kuudele sarnases tempos (6,4%), ehkki hinnatõus oli jaanuaris endiselt kiire, püsides eelmise aasta keskmise lähedal. Seega viitab ühekohaline käibemaksutulu suurenemine reaalse tarbimise langusele ehk püsivhindades ostetakse kaupu ja teenuseid mullusest vähem. Näiteks jaekaubanduse puhul ulatuski langus aastases võrdluses 7 protsendini.

Lisaks süvenes jaanuaris käibemaksu tasumise langus impordilt 40%-ni, mis tulenes eelkõige Venemaa ja Valgevene suunalise sanktsioneeritud kaupade sisseveo langusest. Valdavalt ei ole ettevõtetel sanktsioneeritud kaupadele leitud asendusturge teistest kolmandatest riikidest, mille alternatiiviks on kauba ühendusesisene hankimine.

Veel võib jaanuari kohta välja tuua ettevõtete põhivara soetuse ehk investeeringute kasvu kiirenemise. Tuleviku vaates on see positiivne signaal, kuna investeeringud on lisandväärtuse kasvu võtmeks, mis aitavad suurendada ka tulevast käibemaksutulu.

Aasta algas aktsiisidel tasumiste vähenemisega

Aktsiiside tasumine vähenes jaanuaris eelmise aastaga võrreldes 6,6 protsenti. Kütuseaktsiisi tasumine vähenes 17,5 protsenti ning seda eelkõige diislikütuse ja maagaasi deklareerimise vähenemise tõttu. Maagaasi vähenemine algas küll juba eelmise aasta alguses kuid kiirenes teisel poolaastal, mistõttu käesoleva aasta alguses näeme me veel mahtude vähenemist.

Diislikütuse koguste vähenemise tingis osalt detsembris suurenenud deklareerimine, mistõttu jaanuari vabasse ringlusesse lubatud mahud jäid madalamaks. Vähenemise taga ei seisa üksnes detsembri suurem kogus, vaid ka transpordisektori üha ebakindlam majanduskolukord, mis on pideva kindlustunde nõrgenemise ja nõudluse vähenemise tõttu halvenemas.