Aruanne kinnitab, et regioonis on tiputarbimise katmiseks olemas piisav tootmisvõimekus. Ukraina sõda on aga tinginud olukorra, kus võrreldes varasemate aastatega, on kasvanud tunduvalt riskid varustuskindlusele.

Probleem võib tekkida juhuste kokku langemisel