Küsimus, kui palju peaks hoonete sooja või jahedana hoidmiseks energiat kulutama, on Euroopa rohepöörde üks kesksemaid.

Ehitiste energiatõhususe direktiivi eesmärk on vähendada 2030. aastaks oluliselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid, vähendada energiatarbimist ELi ehitussektoris ning muuta see 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Samuti on eesmärgiks tõsta hoonete energiatõhusust ja parandada energiatõhusust käsitleva teabe jagamist.