Nii arvas 56,9% pea sajast küsimustikule vastanud kliendist. Välismaiste, peamiselt Skandinaavia riikide, klientide sõnul on kõige põletavam keskkonnaprobleem plastik ookeanis (75% vastajatest).

Küsitluse järgi on Eesti klientide seas teisel kohal mure üldise raiskamise ning toiduraiskamise pärast. Seda probleemi peavad tõsiseks 43,1% vastanutest. Kolmandat kohta keskkonnaalaste probleemide seas jagavad kaupade ülepakendamine ning plastik ookeanis (mõlemat pidas oluliseks 36,9% vastajatest). Välismaiste klientide arvates on probleem number kaks kliimamuutus (62,5% vastanutest) ning probleem number kolm maailma kasvav rahvastik (50% vastanutest).

Lisaks olulisemate keskkonnalaste murekohtade väljaselgitamisele uuriti ka üldisemat huvi keskkonnateemade vastu. 63,6% vastajatest Eestis kinnitasid, et jälgivad keskkonnaalaseid uudiseid ja trende regulaarselt (välismaiste klientide seas on see osakaal 75%). Küsitlusest selgus ka rõõmustav teadmine, et 84,6% vastanud Eesti klientidest teevad teadlikult igapäevaselt keskkonnasäästlikke valikuid, näiteks sorteeritakse prügi (78,8% vastanutest), välditakse liigsete jäätmete tekitamist (75% vastanutest) ja välditakse oma toodete ülepakendamist (57,6%).

Küsitlusele vastanud klientide seas on ettevõtteid väga erinevatest valdkondadest. Üle poole vastajatest olid tootmisettevõtted, kes tellivad Ecoprindilt müügipakendeid ning kirjastused ja teenusettevõtted, kes on peamiselt trükitööde tellijad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid