Itella Estonias töötab praegu ca 350 inimest, kogu kontsernis aga umbes 22 000. Head töökohad on seal endale leidnud väga erinevate elualade esindajad – logistikud, IT-töötajad, finantsinimesed, klienditeenindajad... Kasu on ka heast keeleoskusest, seda eriti inglise ja soome keele puhul. Võimaluste maa on lai ning alates spetsialisti tasemest saab hakata rääkima rahvusvahelise karjääri võimalustest.

Ettevõtete teenindamine meenutab rätsepatööd.

Itellat teatakse peamiselt pakiautomaatide järgi, kuid tegelikult on ettevõtte töömaa märksa laiem – pakutakse maantee-, mere- ja lennutransporti, Itella ladudes liigub palju erinevaid kaupu ja materjale. Itella on heaks logistika täislahendusepartneriks paljudele ettevõtetele, kellest suuremate hulgas on näiteks Kaubamaja, Telia või ABB. Ettevõtete teenindamine meenutab rätsepatööd, sest kõik logistikalahendused luuakse konkreetse tellija vajadustest lähtuvalt.

Lisaks tegutseb Itella teenuskeskus, mille töö on suunatud Itella emaettevõtte Posti Grupi teenindamisele Soomes. Teenuskeskuse töökeeleks on inglise keel, kuid soome keele oskamine on suureks plussiks.

Töö käigus saab ka mugavalt õppida

Itellas tegeletakse oma töötajate arendamisega teadlikult ja pidevalt. Võimalusi töiseks tõusuks nii kodumaal kui ka teistes riikides on palju.

Itellas tegeletakse oma töötajate arendamisega teadlikult ja pidevalt.

Osa neist võimalustest on individuaalsed, lähtudes just konkreetse töötaja ja ettevõtte vajadustest ja võimalusest. Osa aga on sissetöötatud meeldiva rutiinina paljudele töötajatele – näiteks saavad kõik logistikatöötajad koostöös Valgamaa Kutsehariduskeskusega tööajast ja töökohal omandada logistiku-veokorraldaja 4. ja 5. kutsetaseme. Õpe kestab aasta aega ning on töötajate isikliku logistika seisukohalt tehtud võimalikult mugavaks. Nii pakub töökoht lisaks igapäevatööle ka arvestatavaid kasvamisvõimalusi ning firmasisesed edulood on tõestuseks, et see võimalus on töötajatele oluline ning leiab rakendust.

Kui veel isiklikust logistikast rääkida, siis töötajate mugavuse ja keskkonnahoiu huvides pakub Itella ka võimalust käia tööl eribussiga, et töötaja ei peaks kasutama oma autot.

Lisaks oma töötajate arendamisele ja toetamisele suhtub Itella missioonitundega kogu logistikasektori arengusse ning on loonud ettevõtte stipendiumi Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppivale andekale noorele logistikule. Sel aastal olid aga stipendiumitaotluse nii tugevad ja motiveeritud, et ühe stipendiumi asemel otsustati välja anda kaks.

Itella kolleegid seiklusrohketel suvepäevadel.

Koostegutsemist jätkub ka vabasse aega

Lisaks sellele, et Itellas saab töötada väga erinevatel aladel, väärib märkimist ka see, et tööperes on väga erineva kultuuri, hariduse, vanuse ja maailmavaatega töötajaid. Seega on tegu mõnusa tööõhkkonnaga, kuhu on kerge just iseendana sulanduda.

Muidugi teeb tööle tulemise lihtsaks ja meeldivaks ka Itella sisseelamisprogramm, mis rakendub igale uuele töötajale ning mida samuti vajadusel just konkreetse ametikoha või inimese jaoks kohandatakse.

Itellas väärtustatakse ka töötajate ühist vaba aega ning luuakse võimalusi erinevate huvidega inimestele. Nii näiteks korraldab kultuuriklubi vähemalt korra kuus mõne teatrikülastuse, spordisõbrad aga saavad ühiselt treenida jooksu- , discgolfi- ja võrkpalliklubis. Huviklubides osalemine on hea võimalus nii lähemate kolleegidega tööväliselt suhelda kui ka saada tuttavaks teistes osakondades töötavate inimestega.

Lisaks sellele, et töötajate tugevusi märkavad nende juhid, teevad seda ka kolleegid. Nii näiteks valitakse igakuiselt kuu parim kolleeg, uue aasta gaalal aga nii aasta eeskuju kui ka aasta uustulnuk. Valiku langetavad kolleegid.

Stabiilne töökeskkond

Viimased aastad on olnud Eestis kriisiderohked ning sellega seoses on ka tööturul mõnikord rohkem pingeid ja muret.

Soome Posti Grupi tütarettevõttena on Itella tugevuseks tema suurus ja rahvusvahelisus, mis võimaldab pakkuda töötajatele nii stabiilset töökeskkonda kui ka erinevaid arenguvõimalusi – nii piiriüleseid kui ka kodumaiseid. Hea tööpere andekust ja pühendumist aga näitavad nii pidev teenuste areng kui ka klientide kõrge rahulolu teenustega.

Itella avatud ja eriilmelist tööperet seob ettevõtte tugev ning selgelt määratletud organisatsioonikultuur.

Selle toimimise põhimõtted on tegelikult väga lihtsad ning mahuvad kolme ilusasse ja ausasse sõnasse – usaldusväärsus, lugupidamine ja edumeelsus.

Panustame üheskoos veelgi paremasse homsesse. Oleme kaasanud Itella töötajad rohelahenduste ideekorjesse, mille käigus töötajad saavad teha ettepanekuid, kuidas muuta meie ettevõte ning ka teenused keskkonnasõbralikumaks. Esimene ideekorje sai teoks 2022 aastal ning laekunud ideede ja ettepanekute hulk oli üllatavalt suur. TOP3 ideed on tänaseks töös.

Rohkem tööst Itellas: www.itella.ee/eraklient/too-itellas/

Jaga
Kommentaarid