Rootsi finantsinspektsioon teatab, et Swedbank tegi muudatuse oma süsteemis, järgimata nõutud protseduure, kuidas selliseid muudatusi tuleks rakendada. Swedbankil ei olnud ka sobivaid kontrollimehhanisme, mille tulemusena rikkus Swedbank sisekontrollieeskirju. Näiteks oleks Swedbank pidanud menetluste kohaselt läbi viima muudatuse riski- ja mõjuanalüüsi ning muudatuse ajastust oleks tulnud hinnata muu hulgas ka palga maksmise aja põhjal.

Intsidendi tulemusel tekkis väga paljudel inimestel probleeme põhiliste pangateenuste kasutamisel. „Peaaegu miljonil kliendil oli kontodel vale saldo ja paljud ei saanud teha makseid. Juhtum näitab, et menetluste ja sisekontrolli eiramine võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi,“ ütles inspektsiooni peadirektori kohusetäitja Susanna Grufman.

Sisekontrolli puudumine võis mõjutada panga finantssüsteemi stabiilsust. Samas ei olnud rikkumine siiski pikaajaline ega süsteemne ning Swedbank on nüüd tugevdanud meetmeid sisekontrolli tagamiseks.

Rootsi FI määras Swedbankile 850 000 000 Rootsi krooni (ca 76 miljoni euro) suuruse haldustrahvi.

FI annab hinnangu, et trahv ei ohusta panga praegust äritegevust ega kliente. Pank on hästi kapitaliseeritud ja kasumlik ning likviidsus on hea, lisab amet.