Kõigepealt hindadest. Mobiilsidepakettide hindade võrdluses on Eesti soodsuselt Euroopa Liidus esirinnas. Näiteks piiramatu kiiruse ja mahuga mobiilsidepaketid on ainult kolmes liikmesriigis odavamad. Tavapärase, 100 Mbit/s koduse internetiühenduse kiiruse osas oleme EL-s 6. kohal soodsaimate seas. Nüüd aga kvaliteedist – Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametina (TTJA) on meil väga hea ülevaade, mille üle sideteenuste tarbijad meile kurdavad. Faktid näitavad, et sideteenuste kvaliteediga on tarbijatel pigem vähe muret, arvestades, et meil on ligikaudu miljon teenuse tarbijat ning aastas pöördub vaid mõnikümmend tarbijat kvaliteedi murega ameti poole. Seega on sideettevõtted teinud võrkude ehitusel head tööd. TTJA enda mõõtmised näitasid, et põhimaanteedel pakuvad mobiilsidevõrgud keskmist allalaadimiskiirust 100 Mbit/s. Ja seda juba enne 5G sageduste, mis omakorda tõstavad kiiruseid, kasutuselevõttu! Välisreisilt naasvate eestimaalaste suust kuuleb tihti, kui hea meil siin side on.

Sideteenuste, nagu enamike teenuste, hind tarbijale kujuneb vabal turul ja sellesse TTJA ei sekku. Tõepoolest, mõnes üksikus riigis on internetiühenduse kuutasu soodsam. Selle mõjutegureid võib jäädagi analüüsima – kas põhjuseks on suurem riigi rahaline tugi võrkude rajamiseks, üldine madalam hinna- ja palgatase riigis, tihedam asustus, madalam teenuse kvaliteet või veel midagi muud. Fakt on see, et Eestis saab tarbija kvaliteetset ja enamike perede vajadusi rahuldavat 100-500 Mbit/s kiirusega internetti mõistlike hindadega.