„Finantsettevõtete keskkonnamõjust moodustab valdava osa finantseerimis- ja laenutegevuse mõju, samas on sellegipoolest oluline juhtida ka enda igapäevase tegevuse mõju. Mida mõõdad, seda saad sihte seades juhtida. Standardi järgi tuleb heitkoguste arvestamisel võtta arvesse erinevate tasandite mõju. LHV-s oleme juba mitu aastat analüüsinud oma kontoritegevusest tulenevat CO2 jalajälge kogu väärtusahela üleselt, kuid nüüd paneme rõhku ka finantseerimistegevuse kaudu avalduva mõju hindamisele,“ ütles LHV ESG valdkonna juht Ragne Maasel.

2022. aastal oli LHV kontoritegevuse CO2 jalajälg 1968 tonni CO2 ekvivalenti, st arvutuste tegemise seisuga 2,5 tonni töötaja kohta. 2021. aastal oli see näitaja 1444 tonni CO2 ekvivalenti ehk 2,3 tonni töötaja kohta. CO2 jalajälg suurenes esmajoones põhjusel, et Tallinna kontorit köeti rohkem ja lennukiga tehti rohkem tööreise kui 2021. aastal, mil koroonapandeemia seda suurel määral pärssis. LHV kontorid tekitavad heidet peamiselt soojusenergia kasutamise, töötajate kodu ja töö vahel liikumise ning töölähetuste tõttu.

Kontoritegevuse CO2 jalajälje arvutamisse on muu hulgas kaasatud kontorihooned, töölähetused, kasutatav paber ja seadmed, aga ka töötajate tööle- ja kojusõidud. Arvutuste tulemused väljendatakse CO2 ekvivalendina, mis on kasvuhoonegaaside universaalne mõõtühik ja näitab nende erinevat potentsiaali üleilmse soojenemise tekitamisel.

Rahastatud heitkoguste hinnangud

Kuna suur osa finantsettevõtete heitest on seotud finantseerimistegevusega, hakkas LHV koostama 2022. aastal hinnanguid oma laenuportfelli heitkoguste kohta, kasutades PCAF-i metoodikat. „Aastavahetuseks saime valmis hinnangud nelja varaklassi kohta: ärilaenude, sõidukiliisingute, ärikinnisvaralaenude ja eluasemelaenude kohta. Esialgsel hinnangul ulatus LHV rahastatud heitkoguste maht 562 506 tonni CO2 ekvivalendini. See teeb iga laenatud miljoni euro kohta CO2 mahukuseks 183,4 tonni CO2 ekvivalenti. Analüüsitud varaklasside üleselt suutsime hinnata 96% oma krediidiportfellist,“ selgitas Ragne Maasel.

„Heitkoguste hinnangud sõltuvad mudelites kasutatud sisendandmete kvaliteedist. Võimalikult täpsete tulemuste saamiseks püüame andmekvaliteeti edaspidi parandada, hankides täpsemat teavet otse klientidelt. Teame, et metoodika on puudulik, ja tunnistame, et sellel on arenguruumi, ent see on praegu selge lähtepunkt, mis võimaldab meil saada oma tegevusest parema ülevaate ning mille põhjal saame seada eesmärke, et vähendada oma äritegevusest tulenevat kliimamõju,“ kommenteeris Maasel.

Kuigi LHV on astunud oma CO2 jalajälje vähendamiseks märkimisväärseid samme, on see siiski võimalik ainult teatud piirini. Juba teist aastat järjest kompenseerib LHV oma kontoritegevuse CO2 jalajälge kohaliku innovaatilise ettevõtte eAgronomi pakutava lahendusega. eAgronomi kaudu ostab LHV süsinikukrediiti Eesti põllumajandusettevõtjatelt, kes rakendavad parimaid praktikaid, et suurendada süsinikdioksiidi sidumist õhust mulda. Eelmise aasta novembris sai LHV esimesed CO2 arvestusühikud, mis tähendab, et oma kontoritegevuse tasandil on LHV Group saavutanud kliimaneutraalsuse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid