Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütleb, et renoveerimise kui sellise ideel ei ole häda midagi, sest energiasääst on oluline. Küll aga tooks praegu Euroopa koridoridest tulnud plaan kaasa omajagu segadust ja sekeldusi. Seda eelkõige meile ja meie lähinaabritele.

Renoveerimiskulud on nimelt siinmail hoopis teised kui lõunapool.