Kõnealune uuring kinnitab veelkord ka varasemaid andmeid, mille põhjal tavasigarettide tarbimine on languses ja alternatiivsete tubaka- ja nikotiinitoodete tarbimine kasvab.

Uuringufirma Norstat küsitles jaanuaris 18-65 aastaseid Eesti elavaid tubakatarbijaid ning vastustest selgus, et 18-29 aastaste seast suitsetas mullu tavasigarette 54%, kuid 2021. aastal tehtud uuringus oli selles vanusegrupis suitsetajaid 74%. Sigarettide suitsetamise vähenemine on märgatav ka 30-39-aastaste seas, kuid 40+ vanuserühmades pole nii muutusi kuigi palju. Üldnumbrites on tavasigarettide tarbimine siiski langustrendis. Norstati uuringut kinnitab ka hiljutine Rahandusministeeriumi teade, et Maksu ja Tolliametile deklareeriti 2022. aastal tavalisi sigarette 4,7 protsenti vähem.

Tubakatööstus juhib muudatusi tarbimistrendides

Norstati uuringu tellinud Philip Morris Eesti välissuhete juhi Margit Pulga sõnul näitavad mitmed andmed, et inimesed pöörduvad üha enam alternatiivide poole: „Jälgime erinevate tubaka- ja nikotiinitoodete trende Eesti turul väga tähelepanelikult ning Norstati läbi viidud uuringu põhjal on näha, et viimased kolm aastat on täisealised suitsetajad, kes täielikult suitsetamisest ei loobu, järjest rohkem liikumas suitsuvabade toodete peale,“ tõdes Pulk.

Veelgi enam, Margit Pulk selgitab, et ettevõte on seadnud eesmärgiks juhtida tubakatööstus suitsvaba tuleviku poole ja plaanib järk järgult vähendada sigarettide müüki. „Philip Morris on investeerinud 10,5 miljardit USD-d selleks, et teadusliku arendustööga tuua turule innovaatlised suitsuvabad tooted neile täiskasvanud suitseajatele, kes muidu jätkaksid suitsetamist. Ideaalis peaksid kõik suitsetajad päeva pealt oma harjumusest loobuma, aga paljud ei tee seda, mistõttu on oluline pakkuda neile erinevaid suitsuvabasid alternatiive, mis on tervisele vähem kahjulikud. Need tooted ei ole kindlasti riskivabad, kuid need on parem valik, kui sigarettide tarbimise jätkamine,“ lisas Pulk.

Teadmised alternatiivide kohta pole piisavalt head

Uuringud näitavad paraku, et tarbijate teadmised erinevate tootegategooriate osas on valdavalt nõrgad. Norstati uuringu tulemustest selgus, et e-sigarettide ja „tupsu“ tarvitajatest vaid veidi üle poole (vastavalt 54% ja 55%) omavad tarvitatava toote kohta enda sõnul piisavaid teadmisi. Kuumutatavate tubakatoodete tarbijate hulgas on sama näitaja 67%. Aasta-aastalt on veidi kasvanud teadmiste tase „tupsu“ ja kuumutatavate tubakatoodete osas, kuid e-sigarettide osas muutusi ei ole. „Peame oluliseks, et täiskasvanul, kes ei loobu suitsetamisest ja otsustab sigaretid asendada mõne muu vähem kahjulikuma alternatiiviga, oleks võimalik leida piisavalt informatsiooni mittepõlevate tubaka- ja nikotiinitoodete kohta,“ kommenteeris Pulk.

Kust saadakse infot alternatiivsete tubaka- ja nikotiinitoodete kohta?

Norstati uuringus küsiti muuhulgas ka seda, millistest allikatest informatsiooni uudsete tubakatoodete kohta saadakse. Vastustest selgus, et peamisteks infoallikateks on täiskasvanud tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitajatele tutvusringkond ja sotsiaalmeedia, mis tähendab, et alternatiivsete valikute kohta saab tarbija infot enamasti vaid siis, kui ise seda otsima hakkab. Arstilt või nõustajalt sai informatsiooni vaid 1% uuringule vastanutest.

Tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise teemal avaldas põhjaliku uuringu tulemused hiljuti ka Balti Uuringute Instituut. Sellestki selgus, et teave uudsete tubakatoodete kohta levib valdavalt suust-suhu. Margit Pulk avaldab muret selle üle, et info kättesaadavus tubaka- ja nikotiinitoodete kohta on piiratud: „Kuna ametlikest kanalitest, mida inimesed usaldaksid saavad tarbijad teada peamiselt seda, et kõik tubaka- ja nikotiinitooted on ühtmoodi halvad, siis on loomulik, et infot minnakse otsima tutvusringkondadesse ja sotsiaalmeediasse. Nendes kanalites ei pruugi aga alati faktipõhine teave liikuda, mistõttu on oht, et tarbija teeb otsuseid valedel alustel. Philip Morrise nimel võin kinnitada, et järgime kõiki seadusest tulenevaid nõudeid ning näiteks oma müügiesindustes teenindame ja konsulteerime vaid täisealisi tubaka- ja nikotiinitoodete tarbijaid, sest eesmärk on vaid neile alternatiive pakkuda,“ lisas Pulk.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid