Tööde maksumus on 8,9 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

„Jätkame Tallinna–Tartu maantee muutmist veelgi ohutumaks, ehitades veel ühe 2+1 teelõigu, et ühel suurima liiklussagedusega maanteel luua ohutud möödasõidukoridorid,“ märkis transpordiameti lõuna üksuse juhataja Janar Taal. „Nii muudame liikluse sujuvamaks ja sõidu mugavamaks, vähendades ohtlikke möödasõiduolukordi.“

„Teedeettevõtjana on meil hea meel, et transpordiamet jätkab siseriiklikult olulise Tallinna–Tartu maanteeühendusse investeerimist. Aastate jooksul on Tariston AS ehitanud asfaltkatteid Tartu maanteel 2+2 ja 2+1 sõiduradadega lõikudel kokku ligi 40 km. Käesoleva sõlmitud Neanurme–Pikknurme ehituslepingu raames rajame veel 6,4 km,“ kinnitas Tariston AS juhatuse liige Argo Kotsar.

Neanurme–Pikknurme 2+1 teelõigu pikkus on 6,4 km. Tallinna–Tartu suuna möödasõiduala on 2,1-kilomeetrine ja Tartu–Tallinna suuna oma 2 km pikkune. Sõidusuunad on eraldatud keskpiirdega.

Lõigule on kavandatud üks 26,5-meetrine väikeloomatruup, paigaldatakse ka 191 meetrit müratõkkeseina, 7214 meetrit ulukitara ja 18 tagasihüppekohta loomadele. Samuti rajatakse kaheksa bussiooteplatvormi, mille juurde on projekteeritud ka 2,5 meetri laiused jalgteed, et ühendada peatus lähimate teeotstega. Kummaski suunas rajatakse hädapeatumise jaoks 3 SOS-taskut. Lisaks rajatakse 141,6. kilomeetril asuvale ristmikule välisvalgustus.

Projekti on koostanud Skepast&Puhkim OÜ. Töödega planeeritakse alustada aprillis ja tööde valmimisaeg on käesoleva aasta lõpp.

Projekti rahastatakse perioodi 2021–2027 transpordiameti maanteetaristu arendamise investeeringute kava, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalfondi toetusega.