„Välisosalusega ettevõtjatel on Eesti majanduses väga oluline roll ja meie majanduse hea käekäik tugineb muu hulgas usaldusväärsetel välisinvesteeringutel. Samas saab välisinvesteeringuid kasutada, ja ka kasutatakse, julgeolekupoliitiliste eesmärkide saavutamiseks,“ sõnab