Riigikohtus oli menetluses endise kliendi hagi Swedbanki vastu, kes pani naise arvelduskonto ja kaardi kinni, põhjendades seda, et naine on seotud ettevõtetega, kes võivad olla seotud rahapesuga. Klient vaidles sellele vastu – põhimakseteenus olevat eluks vajalik teenus.

Riigikohtu tsiviilkolleegium nõustus ringkonnakohtuga, et põhimakseteenuse lepingu korraline ülesütlemine ei olnud lubatud, mistõttu kliendi hagi tuli rahuldada. Võimalik on ainult lepingu erakorraline ülesütlemine, mida krediidiasutusel tuleb sisuliselt põhjendada ja millele tarbijal on võimalik ka vastuväiteid esitada, otsustas riigikohus.

Kolleegium viitas otsuses sellele, et makseteenused on tänapäeval igapäevaelus hädavajalikud teenused ning arvelduskonto lepingu olemasolu on seotud isiku põhiõiguste teostamisega, st tal on õigus saada näiteks toetusi ja töötasu, tasuda kaupade ja teenuste eest jne.

Loe riigikohtu otsust siit.