Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Anneli Lepik:

,,Juhul kui töötaja haigestub, väljastab arst töötajale töövõimetuslehe (haiguslehe). Kui töötajale on väljastatud töövõimetusleht, on töötajal töölepingu seaduse (TLS) § 19 p 2 alusel õigus keelduda töö tegemisest. Tuleb samas ka silmas pidada, et töötajal on kohustus ajutisest töövõimetusest tööandjale esimesel võimalusel teada anda, võimalusel ka selle eelduslikust kestusest (TLS § 15 lg 2 p 10).

Kuna töökorraldus on tööandja pädevuses, siis ei ole seaduslik nõuda töötajalt endale töövõimetuslehel viibimise või näiteks puhkuse ajaks asendaja leidmist. Töö korraldamine, sealhulgas ka töötajate värbamine ja valik on tööandja kohustus.

Teisisõnu tähendab see, et kui töötaja jääb töövõimetuslehele või puhkusele, kuid töö vajab tegemist, on tööandjal kohustus leida asendaja, korraldada töö ümber või leida mõni muu sobiv lahendus. Kokkuvõttes ei saa tööandja töötajalt eeldada, et ta hakkaks iseendale asendajat otsima.''

Seega, ei ole tööandjal õigust haigestumise korral töötajalt nõuda, et ta otsiks ise endale asendaja. See on tööandja kohustus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid