Kohtuotsuse kohaselt tuleb Maasi ja Latti õigusabikulud hüvitada Eesti riigil. Via3L Speditioni kulud jäid ettevõtte enda kanda.

„Oleme tänase kohtuotsusega rahul, kuna see kinnitab meie seisukohta, et Via3L Speditioni tollased väikeaktsionärid ja juhatuse liikmed Elmer Maas ning Lauri Latt ole ei pannud ettevõttest lahkudes toime kuritegu, mida suuraktsionär on püüdnud neile nii kohtus kui ajakirjanduse vahendusel süüks panna. Tänase otsuse valguses oleme positiivselt meelestatud ka Via3L Speditioni endiste töötajate vastu esitatud tsiviilhagi osas, sest suuromanike etteheited ja tõendid kattuvad suures osas kriminaalmenetluses arutatuga,“ ütles Elmer Maasi ja Lauri Latti esindav Lextali vandeadvokaat Oliver Nääs.

Kriminaalmenetlust alustati 2018. aastal logistikafirma Via3L Speditioni suuromanike kaebuste põhjal.