Märtsi keskel võttis Euroopa Parlament vastu oma seisukoha hoonete energiatõhususe seaduse eelnõu kohta. Parlamendi heakskiit tähendab, et direktiivi arutamine jätkub parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelises kolmepoolses dialoogis.

Seaduseelnõu on saanud kriitikat, sest kardetakse, et see sunnib paljusid eurooplasi oma kodusid põhjalikult renoveerima. Näiteks Soome Kinnisvaraliit on öelnud, et kuni pooled Soome korterelamutest ja üksikelamutest seisavad kümne aasta jooksul silmitsi suuremate renoveerimistöödega, kui direktiivi sisu ei muudeta.