Kokaiini levik maailmas, Euroopas ja Prantsusmaal on alates 2010. aastatest kasvanud. Uimasti moodustab nüüd kolmandiku Euroopa narkootikumide turust, leiti OFTD aruandes.

EL plaanib Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) rolli tugevdada, et keskus saaks paremini tegeleda uute tervise- ja julgeolekuprobleemidega.