Nii nagu autojuht peab aru saama, mitu kilomeetrit kütusepaagis olev kütus võimaldab veel sõita, peab iduettevõtja kõigepealt selgeks tegema, kui pikaks perioodiks olemasolevaid rahalisi ressursse ehk rahapuhvrit jätkub (inglise keeles startup runway). Selle perioodi väljaselgitamiseks tuleb lihtsustatult kokku arvutada idufirma kulud ühe kuu lõikes ja olemasolevad rahalised ressursid. Näiteks olukorras, kus iduettevõtte kulud ühes kuus on 10 000 eurot ja pangaarvel on 60 000 eurot, on runway-periood seega kuus kuud.

Silmas tuleb pidada, et juhul kui iduettevõte on muutunud maksejõuetuks ning maksejõuetus ei ole ajutine, peab ettevõtte juhatus esitama viivitamatult pankrotiavalduse. Pärast maksejõuetuse ilmnemist ei või juhatuse liikmed üldjuhul äriühingu nimel teha ka makseid. Juhul kui eelnimetatud kohustusi on rikutud, võib juhatuse liige vastutada tekkinud kahju eest oma isikliku varaga nii äriühingu kui ka selle võlausaldajate ees. Seega on iduettevõtte juhtimisel väga oluline selgeks teha runway-periood, sest olukord, kus ühing ei suuda oma kohustusi täita, võib kaasa tuua juhatuse liikme isikliku vastutuse.