Energeetika on üks lähiaastate tähtsamaid valdkondi ning seega oodati valitsuselt, kas selle jaoks pannakse ametisse eraldi minister. Pandi. Tema kätte usaldatakse väga suur valdkond, kuid esmapilgul tundub, et rahuldada soovitakse kõigi turuosaliste vajadusi. Realistlik see ei ole, sest meie vajadus ei ole tohutu. Ka energiaekspordil on piirid. Seega on huvitav, milliseks kujuneb reaalne „pikk vaade“, millest koalitsioonileppes juttu on.

Juba käesoleval aastal soovitakse langetada analüüsipõhised otsused energiasüsteemi järgnevate kümnendite valikutes. „Taastuvelektri 100% eesmärgi täitmiseks korraldame hinnalae ja -põrandaga vähempakkumised, sh meretuuleparkide kiiremaks rajamiseks,“ on leppes kirjas. See peaks tagama investorite suurema huvi Eestisse meretuuleparkide ehitamiseks. Selle aasta sisse jääb ka tuumajaama võimaliku rajamise analüüs, mida samuti leppes mainitakse. Selle põhjal langetatakse otsus, kas tuumajaam on üks Eesti teedest või mitte.