Avaneva renoveerimistoetusega jagatakse korterelamutele sellel aastal 80 miljonit eurot. Järgmistel aastatel veel 100 miljonit eurot, kuni eelarve lõppemiseni. Eelarve lõppeb 366 miljoni euro peal, kui toetusteks on välja jagatud 330 miljonit eurot ja renoveerimislaenudeks 36 miljonit eurot. Laenu pakutakse eelkõige maapiirkondades asuvatele ühistutele, kes kommertspangast laenu ei saa.

Terviklikuks renoveerimiseks tasub toetust küsima minna ühistutel, kus on vähemalt kolm korterit. Elamu peab olema ehitusregistri järgi kasutusele võetud 2000. aastal või varem. Üksikute tööde jaoks antakse toetust ka uuematele elamutele. Kasutuselevõtmise aasta piirang puudub, kui toetusega tahetakse näiteks asendada korterelamu gaasi- või elektrikütteseade taastuvenergia seadmega. Samuti on KredEx valmis toetama kaugküttevõrguga ühendamist.