Vastab Anni Vilde, tööinspektsiooni üldosakonna juhataja:

„Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemis (https://iseteenindus.ti.ee) on võimalik eraisikutel tutvuda enda tööeluga seotud teabega. Lähiajal on infosüsteemi lisandumas ka alaealiste töötamise moodul, kust on lapsevanemal võimalik anda oma alaealise lapse töötamise osas nõusolek või see tagasi võtta ning vaadata infot lapse töötingimuste kohta.

Tööelu infosüsteem, nagu paljud teised riiklikud infosüsteemid, saab andmed rahvastikuregistrist, kust tehakse päringud isikute ja esindusõiguste kohta. See tähendab, et kontrollitakse rahvastikuregistrist, kas isikul on olemas esindusõigus, et lapse andmeid vaadata. Päring tehakse automaatselt, seda ei tee ametnik. Uue alaealiste mooduli väljatöötamise ja testimise käigus toimuvad automaatpäringud juba praegu, mistõttu on andmejälgijas juba täna näha päringute andmed.

Päringu andmeid säilitatakse rakenduse vahemälus maksimaalselt 24 tundi, mis tähendab, et kui inimene logib 24 tunni jooksul uuesti tööelu infosüsteemi rakendusse, siis ei pärita andmeid topelt.

Rahvastikuregistri päringuga kaasa tulnud seotud isikute andmeid ei salvestata, samuti ei salvestata isikustatud andmeid isiku kohta, kes infosüsteemi sisse logis. Infosüsteemi andmelogisse jääb kogu isiku sisselogimise info isikustamata kujul (ei sisalda nime, isikukoodi).“