Maaeluministeerium kuulutas 28. märtsil välja projektitoetuste vooru, mille üheks meetmeks on kohalike omavalitsuste esindajate tervislikke eluviise propageeriva sporditegevuse korraldamine ja koordineerimine. Selleks eraldatakse 50 000 eurot.

Kokku on ministeeriumil „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ raames eesmärkide saavutamiseks projektiraha 335 000 eurot.

Kantsler Marko Gorban selgitas Delfi Ärilehele, et maaeluministeerium on põllumajanduse ja kalanduse valdkondlikus arengukavas aastani 2030 seadnud eesmärgiks, et maapiirkonna elanikkond on aktiivne ja elujõuline. „Selleks toetame nii maapiirkonna ettevõtteid kui kogukondasid erinevate tegevuste elluviimisel. Oleme viimastel aastatel korrastanud esindusorganisatsioonide rahastamismudeli maaeluministeeriumis. Sihtotstarbelist tegevustoetust ja projektitoetust saab taotleda vastava määruse alusel. Igal aastal määratletakse valdkonnad, mille kohta toetust on võimalik taotleda,“ lisas ta.

Gorban möönis, et näiteks on toetust võimalik olnud taotleda kestlike toidusüsteemide alase teadlikkuse suurendamiseks, maale elama asumist soodustavate ürituste korraldamiseks, aga ka kohalike omavalitsuste esindajate tervislikke eluviise propageeriva sporditegevuse korraldamiseks ja koordineerimiseks. „Toetust saavad võrdsetel alustel taotleda erinevad valdkonnas tegutsevad kodanikuühendused. Rahastatavate projektide valikul hinnatakse taotlejate kogemust, meeskonna olemasolu, taotluse sisu ning tegevuse mõju põllu- ja maamajandussektorile,“ põhjendas kantser.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid