Uus valitsus on hakanud täie jõuga Eesti Energia tükeldamiseks valmistuma. Koalitsioon plaanib põlevkivi kaevandamise Eesti Energiast eraldada ja eraldi äriühingu luua, mis valitsejate sõnul annaks kõigile turuosalistele põlevkiviressursile võrdse ligipääsu kulupõhise hinnaga. „Eelistame uute kaevanduste avamisele olemasolevate kaevanduste ära kasutamist,“ kirjutatakse värskes koalitsioonilepingus. See on ka kõik, mida praeguseks valitsuse põlevkiviplaanide kohta teame.

Eesti suuruselt teise põlevkivitöötleja Viru Keemia Grupi (VKG) esindaja Irina Bojenko tõdes, et pole selge, mis on valitsuse eesmärk. „Koalitsioonilepingust ei ole võimalik aru saada, millist probleemi püütakse sellega lahendada. Kui soov on avatud majanduses kasutada säästlikumalt maavarasid, siis selleks on olemas lahendused nii maapõueseaduses kui ka konkurentsiseaduses. Kas õige lahendus on ühe ettevõtte restruktureerimine või seaduste kohandamine või täpsem ellu rakendamine, sõltub ikkagi soovitavast lõppeesmärgist,“ rääkis ta.