Selleks, et toetada kortermajade rekonstrueerimist vähemalt C-energiaklassi, avaneb 10. aprillil KredExi taotluste taotlusvoor, mille käigus jagatakse toetusi 80 miljoni euro ulatuses. Rekonstrueerimist toetatakse 30% ulatuses Tallinnas ja Tartus, 40% ulatuses Tallinna ja Tartuga külgnevates valdades ning ülejäänud Eestis 50% ulatuses.

Lisaks rekonstrueerimistöödele toetatakse 50% ulatuses ka tööde tegemiseks vajalike projektide, uuringute ja auditite koostamist. Korteriühistutele tähendab see seda, et ei tasu piirduda vaid kohustuslike sammudega vajaliku energiamärgise saavutamiseks, vaid tasub kindlasti välja selgitada, missugused sammud toovad ka pikemaajaliselt kõige suuremat kasu ning mis aitavad kogu hoones tervikuna energiatarbimist vähendada. Efektiivsemaiks lahenduseks on siin hoonet kui tervikut hindav audit.

Põhjalik audit kaardistab hoone olemasolevat olukorda ning toob välja lahendused, mis toovad suurimat kasu hoone energiatarbimise vähendamiseks, ehitise eluea pikendamiseks, turvalisuse säilitamiseks ning hoone jätkuvaks mugavaks kasutamiseks.

Kui auditi käigus selgub, et mõni hoone konstruktsioon (näiteks rõdu kinnitus) vajab uuendamist, saab selle korda teha kohe rekonstrueerimistööde käigus, mitte hiljem eraldi uue projektina.

Ärihooned näitavad eeskuju

Detailne rekonstrueerimistöödele eelnev mõju ja kasu hindamine on oma vajalikkust tõestanud ärihoonetes ning on seal väga levinud. Audit annab ülevaatliku ja detailse hinnangu kogu hoones toimuvast ning toob välja ettepanekud, kuidas energiasäästuks kõige targemaid otsuseid rekonstrueerimisel teha. Säästetud ning targalt kasutatud energia toob kasu keskkonnale ja aitab ka energiakuludelt kokku hoida.

Hoone terviklik ülevaatus koosneb nii energiaauditist kui ka hoone ehitusliku olukorra kaardistusest, võimaldades nii saada ülevaade kogu hoones toimuvast.

Kõigepealt vaadatakse üle hoone ehituslikud andmed ning energia tarbimisnumbrid. Seejärel lähevad eksperdid kohapeale, kes vaatavad üle hoone konstruktsioonid, tehnoseadmed, teevad vajalikud mõõtmised ja termokaamera uuringud. Mõõdistuste käigus selgitatakse välja nii temperatuur kui ka CO2 tase hoone eri osades.

Põhjaliku auditi käigus arvutatakse ka hoone energiaklass. Kui ainult energiaklassi arvutamise käigus vaadatakse vaid hoone energiatarbimist ning tehakse selle põhjal arvutus, siis auditi tegemise käigus võetakse hoone olukorra hindamine oluliselt põhjalikumalt ette. Auditis välja toodud ettepanekuid arvesse võttes on võimalik jõuda vähemalt minimaalselt nõutud C-energiaklassi.

Kasu näitamine mudeli abil

Auditi käigus kogutud andmete põhjal koostavad eksperdid hoone simulatsioonimudeli, mille abil on võimalik erinevad rekonstrueerimisettepanekud läbi mängida. See võimaldab välja tuua, kui palju konkreetses hoones energia tarbimine langeb. Näiteks saab proovida, kui suurt energia- ja rahasäästu toob akende vahetus, fassaadi uuendamine, päikesepaneelide paigaldamine.

Samuti saab simulatsiooni abil numbriliselt välja tuua konkreetse investeeringu tasuvusaja. Tänu sellele, et auditi käigus leitakse üles kohad, kuhu kulub energia, on see näiteks Foruse ekspertidel võimaldanud hoone omanikele ja korteriühistutele välja tuua konkreetsed numbrid sellest, missugune tegevus on kõige kuluefektiivsem.

Auditi tegemiseks kortermajade puhul võiks arvestada ca 1-2 kuud. Auditi tasu oleneb hoone tehnosüsteemide keerukusest ning suurusest. Näiteks viiekorruselise ja viie trepikojaga kortermaja auditi tegemisel võiks arvestada mõne tuhande euroga.

Oluline on teada, et põhjalik eeltöö ja kaardistamine, kuhu energia kulub, annab võimaluse kokku hoida ehitustegevuselt ja valida kõige efektiivsemaid lahendusi hoonet kui tervikut arvesse võttes.