Arenguseire keskus uuris võimalikke tuleviku maksustsenaariume ja pakkus poliitikutele maksudebati algatamiseks riigi maksutulude kasvatamise võimalusi. Teiste seas esitati tollal ka automaksu idee. Arenguseire keskuse juhataja Tea Danilov on praegugi seisukohal, et kombineeritud maks tooks riigile kõige rohkem sisse ja täidaks kõige paremini rohepöörde eesmärke.

Arvutuste järgi tooks automaks riigieelarvesse lisatulu 566 miljonit eurot aastas. Sellest 307 miljonit oleks registreerimismaks, 127 miljonit eurot iga-aastane maks ja 132 miljonit eurot läbisõidupõhine maks. Danilov tõstab esile, et registreerimismaks ei mõjutaks olemasolevaid autosid. „Seega ei mõjutaks see Volkswagen Passati omanikke Lõuna-Eestis. Samas aitaks see suunata uusi autoomanike väiksema CO2 näitaja suunas,“ lausub ta.