„Me projekteerime ja ehitame täna põhimõtteliselt samadel alustel kui sada aastat tagasi. Joonestuslaua taa malli ja pliiatsiga projektide loomine on liikunud arvutisse ja ruumiliseks, kuid põhiloogika on jäänud ehitamisel samaks. Me projekteerime siiani mitmemõõtmelises maailmas ehitisi kaheplaaniliste vahenditega. Meie uus tehnoloogia ongi võimalus tulla ka ehitusvaldkonnas tänapäeva ja reaalselt visualiseerida seda, mida ehitame,“ räägib Hion.

Lihtsustades toimib tehnoloogia selliselt, et olemasolevast objektist ja selle ümbrusest tehakse video/pildid – kas mobiiltelefoniga, drooniga või muu kaameraga – ning 3Di muudab selle salvestuse realistlikuks mitmemõõtmeliseks mudeliks, millel on ülitäpselt näha ehitise iga detail kuni millimeetri täpsuseni. Lisades mudelile ka erinevad ehitusjoonised ja projektsed mudelid, saab kiiresti võrdluse ehitatu täpsuses. Samuti saab sõna otseses mõttes vaadata ekraani abil läbi seinte või ka maa alla, kus kuvatakse enne katmist salvestatud andmed. Kui hoonet alles planeeritakse, saab luua detailse 3D mudeli, mis võtab arvesse hoone tulevast ümbrust – puid, teisi hooneid, päikese liikumist jne –, ning virtuaalreaalsusprillidega loodavas hoones ja selle ümbruses ringi käia.

„Me tegeleme tegelikult andmete kogumise, analüüsi, väljapaneku ja talletamisega. Detailitäpsete mudelite ja mõõtmiste abil saab paremini planeerida nii hoonete/ehitiste arhitektuuri, ehitust ennast kui ka hilisemat haldust. Nii vähendame ka vigu ja kulutatud inimtundide hulka. Ning juurde tuleb siin ka veel neljas ehk ajaline mõõde. Selliste mudelite kasutamisel projekteeritakse ja ehitatakse samal ajal, lisaks saab kaasata erinevates riikides asuvaid eksperte ning teha jooksvalt muutusi/täiendusi,“ lisab Veeleid.

Siseruumi 3D mudeli kuvamise võimalus 3Di AR abil

QR-koodi abil on võimalik oma mobiiltelefoniga vaadata mõõdistatud hoone 3D mudelit. Mudel imiteerib ja ilmestab, kuidas on võimalik 3D-s mõõdistatud andmeid kuvada tagasi ruumi, kus mõõdistus on teostatud. Lahendus võimaldab näha röntgeniga olemasolevate seinte/põrandate/lagede sisse.

3Di AR mudel

Jaga
Kommentaarid