Uue valitsuse tegevusplaaniks olev koalitsioonilepe on läbi aegade parim võimalik kokkulepe Eesti edasiseks arenguks. Väärtused ja eesmärgid peavad silmas praegust olukorda, kuid sisaldavad ka arusaamist tulevikust, sh sellisest, mis ulatub kaugemale ühest valimistsüklist. Valdkondlikud eesmärgid kattuvad suures osas rohepoliitika ekspertkomisjoni soovitustega ja Rohetiigri ehituse ja energia teekaartidega.

Esimest korda on koalitsioonileppes jõuliselt ja konkreetselt sees säästmine ja looduskeskkonnaga arvestamine, samuti selgesõnaliselt kliimaseadus ning rohereform.