RKAS soovib 2030. aastaks loobuda fossiilsetest kütustest toodetud elektrienergiast. Esimese sammuna soovib ettevõte hankida taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiat aastateks 2024-2036 mahus 100 GWh aastas. See on pool tema klientide tarbitavast aastasest elektri kogusest. Hange korraldati juba eelmise aasta lõpus, kuid ühtegi pakkumist ei esitatud. Kaamos Energy juhatuse liige Mart Peling ütleb, et nemad loobusid pakkumise esitamisest, kuna Riigi Kinnisvara seadis liiga madala hinnalae, milleks oli 60 eurot MWh. Peling viitab nõudlusele – riigil on ambitsioon katta 2030. aastaks kogu Eestis tarbitav elektrienergia taastuvenergiaga. Samas on täna nii Baltikumis kui ka Soomes elektrienergiat puudu. Tõusnud on ka taastuvenergiaprojektide elluviimisega seotud kulud, näiteks liitumiskulud ja finantseerimiskulud. „Nagu hanke tulemus näitas, ei võimaldanud sellise hinna ning tingimustega taastuvenergiaprojekti kasumlikult ellu viia. Turuosalised kaldusid oma projektidega börsihinnale avatud oleku kasuks,“ lausub Peling. Ta lisab, et tootja vaatest on turul pakutavad fikseeritud hinnaga elektriostulepingute hinnatasemed ka kõrgemad, kui oli Riigi Kinnisvara pakutud võimalik maksimum hind.

RKAS nõus maksma veidi rohkem