Twitter ei ole aktiivsete kasutajate arvu poolest isegi mitte maailma kümne suurima sotsiaalmeedia kasutajaga platvormi hulgas. Ometi on sotsiaalvõrgustik üle oma kaalu, mis puudutab ülemaailmset mõju, pakkudes poliitikutele, kuulsustele, ajakirjanikele ja avaliku elu tegelastele eelistatud keskkonda.

Twitter ei ole pingutanud piisavalt

Veebruaris andis komisjoni asepresident Věra Jourová platvormile moraalse „kollase kaardi“ selle eest, et Twitter ei ole teinud piisavalt jõupingutusi desinformatsiooni eeskirjade järgimiseks. Punase kaardiga ähvardamine toimib aga ainult siis, kui mängija tahab väljakul püsida.

Kuna suuremad platvormid esitasid oma esimesed eduaruanded desinformatsiooni eeskirjade järgimise kohta, kritiseerisid ELi ametnikud Twitterit selle vähese pingutuse eest.

Ühe eeskirjadega seotud allika sõnul ei oleks Twitteri tagasitõmbumine Euroopast üllatav, sest tema ELi eeskirjade järgimine on pidevalt vähenenud ja firma suutlikkus kohustuste täitmisest kinni pidada ei ole enam tagatud.

Ehkki eeskiri on vabatahtlik kokkulepe, muutub see siduvaks vastavalt digitaalteenuste seadusele (DSA), mis on ELi uus sisu modereerimise reeglistik. Selle olulise tähtsusega õigusaktiga kehtestatakse range kord sügiseks väga suurte veebiplatvormide jaoks, mille kasutajate arv ELis ületab 45 miljonit.

ELi õigusaktide täitmata jätmine võib tuua kaasa suured trahvid, kuni 6% ettevõtte ülemaailmsest aastakäibest, või korduvate rikkumiste korral isegi täieliku keelu.

Varsti tuleb otsustada

Musk ja teised ettevõtte kõrgemad ametnikud on hoidnud ELi ametnikega rahustavat tooni ning Twitter ei ole vaidlustanud väga suure veebiplatvormi määratlust. Ometi on ettevõte liikunud vastupidises suunas, lammutades olemasolevaid läbipaistvus- ja turvafunktsioone.

Varem või hiljem aga tuleb ettevõttel teha otsus, kas soovitakse DSA-d täita. See otsustav hetk võib saabuda hiljem sel aastal, kui väga suured veebiplatvormid peavad avaldama oma esimese riskianalüüsi, mida välisaudiitorid kontrollivad.

„Twitteril puudub suutlikkus alustada nõutavate riskihindamiste läbiviimist. Kui nad ei esita midagi, on nad tõenäoliselt Euroopas tegevust lõpetamas,“ ütles EURACTIVile George Washingtoni ülikooli andmete, demokraatia ja poliitika instituudi direktor Rebekah Tromble. „Ressursse ei ole, et neid suudetaks täita,“ kinnitas endine Twitteri töötaja anonüümsuse tingimusel. Teise endise töötaja jaoks ei ole regulatiivsete nõuete täitmine uue juhtkonna prioriteet, kes keskendub ettevõtte kasumlikumaks muutmisele.

EL ei ole oluline turg

Põhiküsimus on, kas nõuete täitmine võib olla vaeva väärt. Euroopa ei ole kunagi olnud Twitteri jaoks oluline turg, mis on keskendunud Ameerika Ühendriikidele, Jaapanile ja teistele Aasia turgudele. Kolmanda endise Twitteri töötaja sõnul on ainuüksi Ühendkuningriigi turg väärt umbes sama palju, kui mitte rohkem, kui kogu ELi turg. Kuigi sotsiaalvõrgustik on hiljuti kiirenenud mõnel riiklikul turul, näiteks Saksamaal, Prantsusmaal ja Hispaanias, ei ole ükski neist ettevõtte esikümnes.

Reklaamitootjate rahustamine on midagi, millest Twitter võiks väga palju kasu saada, kuna reklaamikulutused langesid mullu detsembris väidetavalt 70% võrra. Musk näib aga olevat otsustanud eemalduda reklaamiga juhitavast mudelist ja keskenduda Twitter Blue'i kontode tellimustele. Kui palju on sellistele tellimustele soovi, eriti Euroopa väiksematel turgudel, jääb veel selgusetuks.

Twitter Blue tekitab ka mitmeid probleeme seoses regulatiivsete nõuete täitmisega. Euroopa demokraatiapartnerluse digitaalpoliitika nõuniku Fernando Hortal Foronda arvates kvalifitseerub kasutajate tasuline võimalus suurendada oma säutsude leviala DSA kohaselt reklaamiks. Euroopa Komisjon ei selgitanud väljaandele, kas ta peab Twitter Blue't reklaamiks. Kui see siiski nii on, siis tuleks Twitter Blue kontode säutsud märgistada reklaamina ja esitada avalikus reklaamiregistris - see oleks ettevõttele märkimisväärne koormus.

Twitter Blue kujutab endast regulatiivset väljakutset ka seoses kahjuliku sisu levitamisega. Praegu on ebaselge, mis juhtub, kui neid tasulisi kontosid kasutatakse desinformatsiooni või vihakõne levitamiseks.

Kuid Twitteri regulatiivne õudusunenägu ei lõpe sellega. Musk on ikka ja jälle teinud selgeks, et ettevõte liigub „kogukonna märgete“ suunas. Selles isereguleeritava sisu modereerimise süsteemis pandaks kvalifikatsioonita kasutajad vastutama toimetuse ja muud liiki sisu topeltkontrolli eest.

Teine märk sellest, et Twitteri ja Euroopa reeglid võivad olla vastuolus, on see, et Musk eemaldas platvormi tasuta API, mis võimaldas teadlastel analüüsida selle sisu modereerimise tavasid, eesmärgiga muuta see tasuliseks teenuseks. DSA näeb ette, et API tuleks teha teadlastele kättesaadavaks, kuid ei täpsusta, et see peaks olema tasuta. Liiga kõrge tasu võtmine oleks aga vastuolus sätte ideega.