Konkurentsiameti juhi Evelin Pärn-Lee sõnul on tegemist majandusanalüüsiga, mis ei ole otseselt suunatud võimalike õiguserikkumiste tuvastamisele. „Eesmärk on mõista, kuidas Eesti kütuseturg tegelikult toimib. Kavatseme teha kogu analüüsiprotsessi nii läbipaistvaks kui vähegi võimalik, et kõik turuosalised ja ka tarbijad saaksid ise näha, kuidas kütuseturg toimib. Loodame, et meie analüüs annab vastuse ka sellele, kuidas toimub hinnastamine ja kas vastab tõele, et maailmaturu hinna tõusu korral jõuab see tanklasse pea kohe, ent maailmaturu hinna langus jõuab viivitusega,“ ütles Pärn-Lee.

Uuring on jagatud etappideks ning algas teemade välja selgitamise, hüpoteeside ja uuringuküsimuste sõnastamisega. Sellel nädalal saadeti üheksale suurimale jae- ja hulgimüüjale mahukad küsimustikud. Selle raames kogub Konkurentsiamet teavet ka selleks, et hinnata mootorikütuste müügi ja muude tanklates osutatavate teenuste kasumlikkust, kütuse maailmaturu hindade muudatuste kandumist Eesti jaehindadesse, kliendiprogrammide mõju konkurentsiolukorrale, kütuse rahvusvahelisi tarneallikaid jne.

„Tahame kaasata ja anda võimaluse kõigile asjast huvitatud inimestele arvamuse avaldamiseks,“ ütles Pärn-Lee. Selleks loob Konkurentsiamet oma kodulehel eraldi kütuseturu analüüsi puudutava sektsiooni. Huvilistel tasub jälgida seal avaldatud informatsiooni ning juhiseid seisukohtade esitamise vormi ja tähtaegade kohta.

Konkurentsiamet avaldab analüüsi lõpparuande eeldatavasti 2024. aasta teiseks pooleks, arvestades et üldjuhul võtavad sellised analüüsid aega 12–18 kuud.

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.