2022. aasta lõpuks leidis lahenduse üks kohtus pikalt kestnud kriminaalasi, mille keskmes olid vangerdused maksudega. Lõpplahendus ei olnud kaugeltki selline, mida prokuratuur 2015. aastal süüdistusakti kohtusse saates ootas – kohus lõpetas kriminaalasja aegumisega.

Kuna kuriteo toimepanemise ajal oli maksudeklaratsioonides valeandmete esitamine käsitletav teise astme kuriteona, on selle aegumistähtaeg 10 aastat alates toimepanemisest, mis saabuski 2022.aasta lõpuks. Selle menetluse kulg illustreerib järjekordselt, kuidas mahukate majandusasjade menetlemine võib tahtlikult või tahtmatult takerduda kohtus kaitsjate venitamistaktika või kas või terviseprobleemide tõttu.