1. Kui olen ühest pangast kodulaenu võtnud, siis olen selle pangaga seotud kogu ülejäänud elu.

See ei vasta tõele, sest isegi kodulaenu kehtivuse ajal ei ole sa laenu andva pangaga käsist-jalust seotud. Rääkimata siis ülejäänud elust. Mõne jaoks on mugav, kui nende rahaasjad on korraldatud kõik ühes kohas. Teised jällegi arveldavad ja võtavad laenu erinevatest pankadest. Mõlemad variandid on lubatud ja sõltuvad inimeste isiklikest vajadustest ja eelistustest.

Samuti ei tähenda kodulaenu võtmine seda, et pead jääma sellega seotuks kogu kokkulepitud laenu perioodiks. Kodulaenu, nagu iga teist laenu, saab tagasi maksta ka maksegraafiku väliselt, kas osade kaupa või tervikuna. Kui laen on tagasi makstud, siis lõppeb ka kodulaenu leping.

Mitmed pangad võimaldavad internetipanga kaudu maksta graafiku välist laenu iseseisvalt tagasi. Üldjuhul tuleb aga esitada pangale sellekohane avaldus, kus annad teada graafikuvälise makse summa ja tagastamise kuupäeva.

2. Kodulaenu ennetähtaegsel tagastamisel pean tasuma intresse lepingus kokkulepitud perioodi lõpuni.

Kodulaen on reeglina fikseerimata intressiga laen ning selle ennetähtaegsel tagasimaksmisel on pangal Võlaõigusseadusest tulenevalt õigus nõuda tasu kuni kolme kuu intresside ulatuses. Kusjuures intressi arvestatakse ennetähtaegselt tagastatavalt summalt, mitte laenujäägilt.

Näiteks kui soovid tagasi maksta 10 000 eurot ja laenu intressimäär on 5% aastas, siis arvutuskäik on järgmine: 10 0005%/123, mis teeb ennetähtaegse tagastamise tasuks ligikaudu 125 eurot. Kui aga teatad pangale tagastamise soovist kolm kuud ette, siis selliseid lisatasusid ei rakendata.

3. Kodulaenu ennetähtaegsel tagastamisel pean pangale maksma kogu korterile seatud hüpoteegi summa.

Kui soovid laenu ennetähtaegselt tagastada, siis ei tule hüpoteek üldse mängu. Pangale peab tagasi maksma üksnes võetud laenu jäägi ning maksimaalselt kolme kuu intressid, mis arvestatakse tagastatavalt laenusummalt lepingulise intressimääraga. See kokku on kindlasti väga palju väiksem summa kui hüpoteegi summa.

Pangalaenuga ostetavale korterile või majale seab notar laenu andnud panga kasuks hüpoteegi ehk kinnispandi. See annab laenuandjale tagatise, et kui laenu kokkulepitult ei tagastata, on hüpoteegi pidajal õigus nõuda korteri müüki.

Hüpoteegi summa on tavaliselt suurem kui väljastatud laenu summa. Seda seetõttu, et pangale oleks lisaks laenusummale tagatud ka võimalikud kõrvalkulud, näiteks kinnisvara kindlustamine (kui laenusaaja ise seda ei tee), maksmata lepingutasud, intressid ning viivised. Sellised kulud tekivad siis, kui laenusaaja jääb võlgu ning kinnisvara tuleb hakata oksjonil müüma. Antud olukorras peab pank jääma oma nõuetega hüpoteegisumma piiridesse.

4. Laenu refinantseerimisel teise panka pean laenu vanale pangale tagasi maksma ja alles siis saan teisest finantsasutusest uue taotleda. Seega ma ei saagi laenu refinantseerida, sest mul pole ju selle tagastamiseks raha.

See ei vasta tõele. Üks levinumaid laenu ennetähtaegse tagastamise võimalusi on selle refinantseerimine teise panga kaudu. Laenu „üleviimine“ teise panka toimub nii, et esmalt taotleb laenusaaja uuest pangast (pank B) laenu, andes neile teada soovist oma varasem laenukohustus refinantseerida. Kui pangalt B on saadud kindel pakkumine, siis annab laenusaaja oma senisele pangale (pank A) kirjalikult teada, et soovib oma laenu tagasi maksta.

Seejärel sõlmib laenusaaja pangaga B laenulepingu. Pank B korraldab tehingu notari juures, kus osalevad mõlema panga esindajad ning laenusaaja. Notariaalses tehingus loovutab pank A hüpoteegi pangale B ning viimane võtab kohustuse tasuda laenusumma koos lisatasudega esimesele finantseerijale. Seega kliendil endal ei ole refinantseerimise puhul vaja teha midagi muud, kui esitada laenutaotlus pangale B.

5. Kodulaenu lepingu lõppemisel kustub/kustutatakse panga kasuks seatud hüpoteek automaatselt.

Kui oled pangale tagasi maksnud hüpoteegilepingus märgitud laenu, ei juhtu hüpoteegiga automaatselt midagi. Selle kustutamiseks peab pank tegema avalduse notarile ning korteri/maja omanik omakorda tegema vastava sooviavalduse.

Kodulaenu lepingu lõppedes mõtle läbi, kas soovid tulevikus selle kinnisvara tagatisel veel võtta laenu. Sellise soovi korral ei ole mõtet hüpoteegi kustutamisega kiirustada. Kui sa arvad, et tahaksid küll laenu võtta, kuid võib-olla mõnest muust pangast ja teadmata aja pärast, siis on võimalus, et pank loovutab hüpoteegi hoopis sulle ehk vormistatakse nö omaniku hüpoteek. Viimane on mugav seetõttu, et aastate pärast ei ole enam vaja hüpoteegi loovutamiseks üles otsida oma varasemat laenuandjat. Omanikuhüpoteegi korral saad uuele laenuandjale hüpoteegi ise loovutada.