Eesti Energia nõukogu tegi üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirja, et kontserni juhatus saaks jätkata kuueliikmelisena. Üldkoosolek kinnitas põhikirja muudatuse ja nõukogu otsustas kuuendaks juhatuse liikmeks määrata Andres Vainola, kes jätkab ka Enefit Poweri juhatuse esimehena.

„Otsus tuua Enefit Poweri esindaja Eesti Energia juhatusse tuleneb asjaolust, et Enefit Power on Eesti Energia suurim tütarfirma, kus on lähiaastate vaates ees ka suurimad väljakutsed,“ selgitas Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko.

Vainola lisas, et Enefit Poweril on selged eesmärgid, mille elluviimine nõuab väga suurt pingutust. „Toetame oma elektrijaamadega süsteemioperaatoreid varustuskindluse tagamisel ja liigume vedelkütuste tootmiselt järk-järgult üle keemiatoodete lähteainete tootmisele, milleks ettevõte on kaasanud partnerid ja teadusasutused. Meie tõelisel ringmajandusel põhinev arenguväljavaade muudab ka tööstuse Ida-Virumaal jätkusuutlikuks.“

Vainola on Eesti Energia kontsernis aastast 2014, mil liitus ettevõttega juhatuse liikmena. Alates 2021. aastast on ta kontserni energiatootmisettevõtte Enefit Power juhatuse esimees. Varem on ta töötanud Empower grupi ja selle tütarettevõtete juhtkonnas ning kuulunud Eesti Liinirongid AS nõukogusse.

Vainola jätkab ka Enefit Poweri juhatuse esimehena. Tema juhatuse liikme volitused algavad 14. aprillil 2023 ja lõpptähtaeg on sama, mis teistel juhatuse liikmetel ehk 31. märts 2026.

Enefit Power on Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõte, mis tegeleb elektri, soojuse ja vedelkütuste tootmisega ning põlevkivi kaevandamisega.

Eesti Energia tegevjuhtimise eest vastutab juhatus, kuhu kuulub kuus liiget, kelle valib ettevõtte nõukogu. Juhatuse esimees on Andrus Durejko ning juhatuse liikmeteks Kelli Toss-Kaasik, Marlen Tamm, Kristjan Kuhi, Raine Pajo ja Andres Vainola.